Agder Energi Nett

Bedre utnyttelse av strømnettet

Del
Elektrifiseringen av Norge krever at vi bruker strømnettet smartere enn i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Agder Energi Nett har fokus på at elektrifiseringen ikke skal bli unødvendig dyr for både privatkunder og næringslivskunder. Ny prismodell for nettleie er en viktig del av dette.

– I forbindelse med Regjeringens framleggelse av Energimeldingen nylig, ble det varslet en ny prismodell som vil gjøre det mer lønnsomt for kundene å fordele strømforbruket ut over flere av døgnets timer. Det kan for eksempel skje ved å lade elbil om natten og ta i bruk smarthjem-teknologi, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Behov for mer kapasitet
Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har bruken av strøm samtidig økt. Denne utviklingen vil medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket.

Innføring fra nyttår
Innføringen av ny prismodell skjer fra 1. januar 2022, og innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh får differensiert fastleddet i nettleien. Hvordan fastleddet skal differensieres er opp til de ulike nettselskapene.

– Det har jo vært kjent at endringen av nettleiemodellen ville komme, og vi er allerede i gang med forberedelsene. Fra og med 1. april 2019 innførte Agder Energi Nett en trinnbasert nettleie, delvis basert på kundens størrelse på hovedsikring. Inndelingen i Mini, Ordinær og Ekstra er basert på kundens mulighet til å bruke mye strøm samtidig i sitt anlegg. Dermed har vi allerede lagt grunnlaget for innføring av ny prismodell, sier Jan Erik Eldor, som legger til at endringene ikke vil bli særlig store for folk flest.

Får utfyllende informasjon
– Innføringen av ny prismodell skal gjøre kundene mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet. Den nye modellen vil gjøre det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket, uten at dette skal gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. I tillegg vil den fordele kostnadene mer rettferdig. I sum vil den bidra til å holde nettleien lavere for strømkundene enn om vi fortsetter som i dag, forteller Jan Erik Eldor. Han lover at alle nettkundene på Agder vil få utfyllende informasjon om endringer og pris når dette er klart.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 210.300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.300 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye