Kilden kjønnsforskning.no

Forsking viser at det ikkje er verre med skilsmisse når mor er lesbisk

Del
Barn til foreldre som går frå kvarandre fordi mor «kjem ut» som lesbisk, opplever ikkje samlivsbrotet annleis enn andre skilsmissebarn, ifølgje Jorid Krane Hanssen.
Hanssen peiker på at det framleis finst få studiar av barns emosjonelle reaksjonar på samlivsbrot, anten dei veks opp i skeive familiar eller ikkje. Illustrasjonsfoto: iStockphoto
Hanssen peiker på at det framleis finst få studiar av barns emosjonelle reaksjonar på samlivsbrot, anten dei veks opp i skeive familiar eller ikkje. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

– Det er samlivsbrotet dei snakkar om, ikkje grunnen til det. Det at mor var lesbisk, var underordna i deira forteljingar, seier Jorid Krane Hanssen.

Hanssen er professor emerita i sosiologi og har lenge arbeidd med det ho kallar «regnbogefamiliar».

I ein ny artikkel har ho analysert intervjumateriale frå ein tidlegare kvalitativ studie av oppvekstforteljingar frå barn med homoseksuelle foreldre.

Emosjonelt mangfald

Hanssen har analysert elleve forteljingar om å vere barn i skeive familiar, og å ha opplevd samlivsbrot mellom foreldra. Deltakarane var mellom 16 og 31 år då dei vart intervjua, men samlivsbrotet skjedde då dei var barn.

Felles for opplevingane, var at mors seksuelle orientering som lesbisk, ikkje spelte noka stor rolle for barnas reaksjonar – sjølv om alle dei elleve meinte at dette var bakgrunnen for at foreldra gjekk frå kvarandre.

Les hele saka i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Jorid Krane Hanssen er professor emeritus ved Nord universitet:
jorid.k.hanssen@nord.no

Bilder

Hanssen peiker på at det framleis finst få studiar av barns emosjonelle reaksjonar på samlivsbrot, anten dei veks opp i skeive familiar eller ikkje. Illustrasjonsfoto: iStockphoto
Hanssen peiker på at det framleis finst få studiar av barns emosjonelle reaksjonar på samlivsbrot, anten dei veks opp i skeive familiar eller ikkje. Illustrasjonsfoto: iStockphoto
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.