Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen

Del
Nøkkeltall fra kriminalomsorgen for månedsskiftet april / mai 2021. Kategoriene som presenteres er basert på spørsmål som kommunikasjonsstaben i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mottar fra pressen med stor hyppighet.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Rapporten fra KDI til departementet ligger som vedlegg.

Innsatte i fengsel

05.05.21 var belegget i fengsel 79,4 prosent med totalt 2913 innsatte.

Av de 2913 innsatte:

  • 576 (20 prosent) satt i varetekt
  • 707 (24,3 prosent) var utenlandske statsborgere
  • Kvinnelige innsatte: 158 (5,4 prosent)
  • Antall forvaringsdømte i fengsel: 138 menn, 6 kvinner
  • 11 innsatte under 18 år. Fem soner dom og seks sitter i varetekt
  • Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse hittil i 2021: 81,8 prosent
  • 491 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff (innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos)

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Pr. 7. mai var kapasitetsutnyttelsen på elektronisk kontroll på 85 prosent, dette tilsvarer 424 aktive lenker.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 7. mai var soningskøen på 1032 dommer (av disse avventer 45 dommer soning med elektronisk kontroll). Dette er en økning på 96 dommer siden forrige rapportering. I gjennomsnitt har de som står i kø for soning i fengsel, stått i soningskø i 71 dager

Isolasjon – april 2021
Lenke til rapport for april 2021 ligger som vedlegg.
Du finner mer informasjon om isolasjonsproblematikken i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Koronatiltak i kriminalomsorgen
Oversikt over gjeldene tiltak og antall smittede i kriminalomsorgen finner du på www.kriminalomsorgen.no/korona.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskonstnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner
Elektronisk kontroll (fotlenke): Rundt 300 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres det en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Nøkkeltall herfra vil bli sendt ut som pressemelding når rapporten for første tertial 2021 er ferdigstilt.

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom