Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Ny norsk satellitt fanger opp radarsignaler

Del
Natt til torsdag 29. april skytes den norske satellitten NorSat-3 opp og vil styrke norsk skipsovervåking betraktelig.

NorSat-3 vil bidra til å opprettholde konstellasjonen av satellitter for maritim trafikkovervåking i Norge. Den består i dag av fire mikrosatellitter, der alle satellittene har passert sin forventede levetid.

Etter planen forlater satellitten Europas oppskytingsbase i Kourou, Fransk Guyana kl. 03:50:47 norsk tid 29. april.

Torsdag 29. april fra kl 12.00-13.00 kan du følge en direktesending fra Norsk Romsenter, Kystverket og FFI hvor du får se opptak fra oppskytingen, høre mer om utviklingen og om hva norske mikrosatellitter bidrar til.

NorSat-3 er en ny mikrosatellitt, som i likhet med sine forgjengere er utstyrt med en AIS-mottaker om bord for å fange opp signaler fra skip i havområdene. Kystverket samler AIS-informasjon via basestasjoner langs norskekysten og via mikrosatellittene i bane rundt jorda. På den måten kan etaten overvåke og kontrollere skipstrafikken både langs kysten og i våre store havområder.

NorSat-3 går lenger enn sine forgjengere ved at den også har med en eksperimentell navigasjonsradardetektor (NRD). Den skal i første rekke teste og demonstrere teknologien, men vil også bidra til et mer utfyllende trafikkbilde. Den nye nyttelasten vil finne skip gjennom å fange opp og lokalisere signaler fra sivile navigasjonsradarer. Dermed vil Kystverket kunne verifisere AIS-informasjonen og også kunne oppdage skip uten AIS.

– Maritime myndigheter i Norge har aldri tidligere hatt en så god oversikt over skipstrafikken i norske havområder, rundt Svalbard og i resten av Arktis, inkludert Nordøstpassasjen, sier direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester Arve Dimmen i Kystverket.

AIS alene gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av skipstrafikken. Militære skip har ikke plikt til å bruke AIS og tekniske feil, interferens, manipulasjon av signaler og avslått AIS-transponder er mulige problemområder. Det å inkludere signaler fra navigasjonsradarer vil kunne bidra til å tette hullene slik at situasjonsbildet blir mer komplett.

Havovervåking har mange bruksområder. Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø oppdager og følger for eksempel opp skip som har fått maskinstans utenfor kysten. De oppdager også oljeforurensing fra skip. Hovedredningssentralen har behov for raskt å identifisere og stedfeste skip i nød og også skip som kan bistå i søk og redning. Fiskeridirektoratet bruker havovervåking til å kontrollere fiskeriaktivitet og eventuelt oppdage omlasting av fangst på havet.

– Norge har vært en pioner når det gjelder å ta i bruk småsatellitter for å dekke viktige offentlige behov, spesielt innenfor maritim overvåking, sier Lene Marthinsen, prosjektleder for satellitter ved Norsk Romsenter.

Kystverket eier satellitten og Norsk Romsenter er prosjektleder. NRD-antenne og -mottaker er levert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og utviklet i samarbeid med Kongsberg Seatex, det franske romsenteret CNES og den tyske produsenten Ilfa.

– Utviklingen av NRD-instrumentet har vært en utfordrende oppgave med bidrag fra en rekke kompetanseområder på FFI. Nå ser vi nå frem til å kunne samle inn data for eksperimentering, evaluering og fremtidig operasjonalisering sammen med Forsvaret, Kystverket og Norsk Romsenter, sier Richard B. Olsen, forskningsleder ved FFI.   

Fakta NorSat-3

 • NorSat-3 bærer med seg to nyttelaster: En AIS-mottaker av typen ASR x50 og en navigasjonsradardetektor. Satellittens mål er 42 x 20 x 27 cm og veier 16, 5 kg. Satellitten går i polar bane 605 km over jorda.
 • NorSat-3 har kostet rundt 80 millioner kroner. Av dette er rundt 30 millioner finansiert av Kystverket, inkludert selve satellitten, oppskytingen og AIS-sensoren. De resterende 50 millionene er finansiert av Forsvarsdepartementet og inkluderer hovedsakelig utvikling av navigasjonsradardetektoren. Prislappen er lav i romfartssammenheng. Derfor vekker de norskutviklede mikrosatellittene internasjonal interesse.
 • Satellittplattformen til NorSat-3 er utviklet og sammenstilt av University of Toronto Institute of Aerospace Studies- Space Flight Laboratory (UTIAS-SFL), og vil driftes av Statsat AS fra Oslo.

Fakta: AIS

 • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke den forebyggende sjøsikkerheten for skip og miljø, og forbedre regulering og overvåking av skipstrafikk.
 • AIS-transpondere ombord i skip sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede, AIS Norge, som består av 50 basestasjoner langs kysten.
 • Signalene fanges i tillegg opp av satellittene AISSat-1 og AISSat-2 og NorSat-1, -2 og -3, som videresender informasjonen til Kystverkets bakkestasjon i Vardø.
 • Det er Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø (NORVTS) som tar i bruk satellittinformasjonen i sitt arbeid med å overvåke norske havområder. I tillegg deler Kystverket AIS-informasjonen med en rekke norske etater med operativt ansvar til sjøs.

Fakta: Historikk - norske mikrosatellitter

 • AISSat-1, Norges første nasjonale mikrosatellitt, ble skutt opp 12. juli 2010 fra India. AISSat-1 er seks kilo tung og måler 20 x 20 x 20 centimeter og utviklet ved FFI.
 • Den var først og fremst ment som en teknologitest for å vise at det var mulig å motta AIS-signaler fra rommet, men satellitten har gjort en så bra jobb at den også har fungert som en operasjonell satellitt.
 • De gode erfaringene med AISSat-1 førte til bygging av en tvilling, AISSat-2, som ble skutt opp 8. juli 2014. AISSat-3 gikk dessverre tapt i en oppskyting fra Russland i november 2017.
 • Serien av NorSat-satellitter bærer med seg avanserte AIS-mottakere, og er i tillegg utstyrt med andre instrumenter:
 • NorSat-1 har et sveitsisk solinstrument og norske Langmuir-prober for nordlysforskning, mens NorSat-2 tester ut VDES - en ny internasjonal standard for to-veis kommunikasjon til havs. Begge disse satellittene ble skutt opp sommeren 2017. 
 • Alle de fire mikrosatellittene som er i bane før torsdagens oppskyting, har passert sin minste forventede levetid. Det planlegges flere mikrosatellitter for å erstatte de som snart vil slutte å fungere.

Se informasjonsfilm om norske mikrosatellitter

Informasjonsfilm om norske mikrosatellitter

Nøkkelord

Kontakter

Arve Dimmen, sikkerhetsdirektør i Kystverket: Tlf: 951 90 595
Lene Marthinsen, prosjektleder satellitter ved Norsk Romsenter: Tlf 951 33 046, lene.marthinsen@spaceagency.no
Richard B. Olsen, forskningsleder ved FFI: Tlf: 957 64 617 Richard.Olsen@ffi.no 

Bilder

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye