Sigma2 AS

Dobler årlig finansiering fra 75 til 150 millioner kroner

Del
Nå er en ny samarbeidsavtale om finansiering av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og datatjenester signert. Den nye avtalen innebærer en dobling både i den årlige finansieringen fra breddeuniversitetene og fra Norges forskningsråd.
Daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe er fornøyd med den nye avtalen, og mener den gir økt forutsigbarhet for forskerne og bedre langsiktighet i investeringene i e-infrastruktur. Foto: Andreas Bach.
Daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe er fornøyd med den nye avtalen, og mener den gir økt forutsigbarhet for forskerne og bedre langsiktighet i investeringene i e-infrastruktur. Foto: Andreas Bach.

Økt etterspørsel etter regne- og lagringsressurser 

Siden 2014 har den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og storskala datatjenester i hovedsak vært finansiert av de fire breddeuniversitetene (NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø) og Norges forskningsråd (NFR). UNINETT Sigma2 AS drifter og har det strategiske ansvaret for e-infrastrukturen i tett samarbeid med universitetene.  

I 2019 uttrykte de fire universitetsrektorene en bekymring for mangelen på ressurser til norsk beregnings- og dataorientert forskning i en artikkel i Khrono. Rektorene opplevde at finansieringsmodellen ikke var rustet til å håndtere den voldsomme etterspørselen etter regne- og lagringsressurser fra stadig flere fagfelt. En komité ledet av professor Kenneth Ruud ved UiT foreslo en ny finansieringsmodell med økt grunnfinansieringI tillegg ble Sigma2 evaluert av et internasjonalt evalueringspanel som også pekte på økt finansiering som en av sine anbefalinger for en mer bærekraftig norsk e-infrastruktur.   

Finansieringen dobles  

Nå har universitetsrektorene tatt et viktig skritt for å forbedre finansieringssituasjonen, og har nylig signert en samarbeidsavtale der grunnfinansieringen dobles fra 50 til 100 millioner kroner per år.  

– Den nye avtalen vil øke satsingen på e-infrastruktur som vil gi våre forskere tilgang til mer regnetid, lagringsplass og kompetanse, noe som er helt avgjørende for mange forskningsdisipliner på UiO. Beregnings- og dataorientert forskning vil benyttes av nye fagområder framover, og den økte satsningen vil muliggjøre at nye brukere får tilgang til e-infrastruktur i europeisk toppklasse, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. 

Den første kontraktsperioden er på seks år, med en mulighet for ytterligere seks år etter en ny evaluering.  Det jobbes også med å justere de endelige detaljene i en ny kontrakt med NFR. Her vil grunnfinansieringen fra Forskningsrådet også dobles, fra 25 til 50 millioner kroner i året.   

Nytt utvalg skal gi råd til styret 

Den nye samarbeidsavtalen med de fire universitetene handler ikke bare om finansiering. Avtalen introduserer også en ny funksjon – et Koordineringsutvalg, som består av representanter fra samarbeidsuniversitetene. Det nye utvalget får et viktig ansvar i å gi råd til styret i Sigma2 om spørsmål knyttet til strategi, investeringer og nye partnere.    

– Når penger og kompetanse utnyttes på den måten vi får til i samarbeid med universitetene, likestiller det Norge med andre verdensledende land innen beregningsvitenskap. Vi opplever at etterspørselen etter regne- og lagringsressurser til enhver tid er høy, og vi har nå mer enn 2000 forskere fra 460 prosjekter innenfor en rekke forskningsområder, sier Gunner Bøe, daglig leder i Sigma2 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe er fornøyd med den nye avtalen, og mener den gir økt forutsigbarhet for forskerne og bedre langsiktighet i investeringene i e-infrastruktur. Foto: Andreas Bach.
Daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe er fornøyd med den nye avtalen, og mener den gir økt forutsigbarhet for forskerne og bedre langsiktighet i investeringene i e-infrastruktur. Foto: Andreas Bach.
Last ned bilde

Om Sigma2 AS

Sigma2 AS
Sigma2 AS
Abels gate 5
7030 Trondheim

https://www.sigma2.no/

Gjennom UNINETT Sigma2s tjenester får norske forskningsmiljø får tilgang til noen av verdens raskeste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for superdatakraft til å simulere scenarier og lagre store datamengder kan søke om å bruke e-infrastrukturen. I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt forbindelse med covid-19.

Følg pressemeldinger fra Sigma2 AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sigma2 AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sigma2 AS

Europas kraftigste superdatamaskin skal løse globale utfordringer og fremme grønn omstilling13.6.2022 12:48:36 CEST | Pressemelding

Europas kraftigste superdatamaskin, LUMI, innvies mandag 13. juni 2022 i Kajaani, Finland. Superdatamaskinen blir et verktøy i verdensklasse for europeiske forskere og en plattform for internasjonalt forskningssamarbeid, utvikling av kunstig intelligens og kvanteteknologi. En del av datamaskinens ressurser vil brukes til industriell forskning og utviklingsaktiviteter. LUMIs miljøvennlige løsninger skiller seg fra andre superdatamaskiner som ofte er kjent for høy energibruk, og den blir derfor et sentralt verktøy for å fremme digital og grønn omstilling i hele samfunnet.

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet1.4.2022 06:30:00 CEST | Pressemelding

Tidligere har Sigma2 som nasjonal leverandør av e-infrastruktur kun hatt et begrenset ressurstilbud innen kunstig intelligens (KI) til forskere og forskningsmiljøer i Norge. Det skyldes at investeringer i e-infrastrukturen skjer på bakgrunn av faktisk behov i forskningsmiljøene. Norge har nylig inngått en ny avtale med USA om samarbeid knyttet til kunstig intelligens og det er ventet stor vekst innen dette området.