Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - fengsel

Del
Nøkkeltall fra fengselsdriften i kriminalomsorgen for månedskiftet februar/mars 2021.

Kategoriene som presenteres under er basert på spørsmål Kriminalomsorgens kommunikasjonsstab mottar fra pressen med stor hyppighet.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten KDI leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Antall innsatte
03.03.21 var belegget i fengsel 83,7 prosent med 3 081 innsatte.

  • Av disse satt 694 (23 prosent) i varetekt
  • 761 (25 prosent) var utenlandske innsatte.
  • Andel kvinner: 5,2 prosent
  • Antall forvaringsdømte i fengsel: 133 menn, 6 kvinner
  • 12 innsatte under 18 år. Fem soner dom og syv sitter i varetekt
  • Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse hittil i 2021: 83,0 prosent.
  • 469 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff
    (Innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos).   

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Pr. 5. mars var kapasitetsutnyttelsen på elektronisk kontroll på 82 prosent, dette tilsvarer 406 aktive lenker. I februar var i gjennomsnitt 84 prosent av lenkene aktive.
Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 5. mars var soningskøen på 890 dommer. Dette er en nedgang på 68 dommer siden forrige måned. Av de 890 dommene avventer 50 dommer soning med elektronisk kontroll.

Isolasjon – februar 2021
Lenke til rapport for februar 2021 ligger som vedlegg. Du finner mer informasjon om isolasjonsproblematikkensproblematikken i fengsel på https://www.kriminalomsorgen.no/isolasjon

Koronatiltak i kriminalomsorgen
Oversikt over gjeldene tiltak og antall smittede finner du på www.kriminalomsorgen.no/korona.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskonstnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres det en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Nøkkeltall herfra vil bli sendt ut som pressemelding når når rapporten for første tertial 2021 er ferdigstilt. 

Nøkkelord

Kontakter

E-post: media@kriminalomsorg.no
Se også www.kriminalomsorgen.no/presse

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom