Miljødirektoratet

Fremmede fiskearter truer ferskvann

Del
Ny rapport foreslår tiltak mot fremmede fiskearter i Telemarkskanalen, på Hardangervidda og i kommunene Asker, Moss og Nesodden.
Gjedde er en av de fremmede artene Miljødirektoratet ønsker å fjerne fra Telemarkskanalen. Foto: Odd Terje Sandlund/Norsk institutt for naturforskning (Nina)
Gjedde er en av de fremmede artene Miljødirektoratet ønsker å fjerne fra Telemarkskanalen. Foto: Odd Terje Sandlund/Norsk institutt for naturforskning (Nina)

– Vi vil vurdere de foreslåtte tiltakene i dialog med kommuner og lokale aktører. Mest aktuelt er rotenonbehandling, fiskesperrer, informasjonssatsninger og bedre håndheving av lovverk mot ulovlig utsetting av fremmede fiskearter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Tiltak vil gi god effekt 

Ingen økosystemer har flere truede arter enn ferskvann. En av de viktigste årsakene er at fremmede arter spres av mennesker, og truer de fiskeartene som er der fra før. I tillegg til at det naturlige biologiske mangfoldet angripes, blir også i mange tilfeller vannkvaliteten dårligere. Man kan også miste naturgoder som fritidsfiske. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (Nina) i en ny rapport foreslått tiltaksplaner for å hindre at ørekyt, suter, gjedde og solabbor sprer seg i tre ulike områder. 

– Rapporten konkluderer med at tiltakene vil redusere risiko for spredning av disse artene, også på lengre sikt, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Farlig nære vannskillet  

På Hardangervidda er trusselen at den regionalt fremmede fiskearten ørekyt skal spre seg vest for vannskillet. De mest effektive tiltakene vil ifølge rapporten være å fjerne ørekyt ved hjelp av rotenon over et større område enn i dag, samt å sette opp flere fiskesperrer. 

– En spredning av ørekyt vest for vannskillet vil medføre at fisken fritt kan spre seg over hele Hardangervidda og nedslagsfeltet ned til sjøen, noe som vil gi svært negative konsekvenser for det naturlige biologiske mangfoldet, sier Hambro.  

Følger båtene opp Telemarkskanalen 

I Telemarkskanalen anbefaler Nina å fjerne gjedde og suter fra øvre del av kanalen. Tiltaket vil ifølge rapporten bety mye for å hindre artene i å spre seg til et stort antall nye vann.  

–  Fremmede fiskearter følger båtene opp slusene. For at båttrafikken skal kunne videreføres i Telemarkskanalen, uten fare for spredning av fremmede arter som gjør stor skade på det biologiske mangfoldet, er det viktig å gjennomføre tiltak som hindrer en slik spredning, ifølge Hambro.  

Asker mest utsatt for solabbor

For å stoppe spredningen av solabbor foreslås det å behandle 12 mindre vann med rotenon, hvor man vet at det er solabbor. 10 av vannene er i Asker kommune, ett i Moss og ett på Nesodden.  

For både Hardangervidda, Telemarkskanalen og de tre kommunene hvor solabbor er en trussel, foreslår rapporten også informasjonskampanjer, overvåking ved bruk av miljø-DNA og beredskapsplaner. 

Ser på natur og samfunnsøkonomi 

Regjeringen lanserte i fjor høst en tiltaksplan mot fremmede skadelige organismer, der en av de overordnede føringene er at helhetlige analyser må ligge til grunn for valg av tiltak. Derfor er økologiske analyser i Nina-rapporten kombinert med samfunnsøkonomiske analyser.  

– Dette gir oss mulighet til å se de samfunnsøkonomiske og økologiske kostnadene og gevinstene i sammenheng, når vi skal vurdere de ulike tiltaksplanene, påpeker Hambro. 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Gjedde er en av de fremmede artene Miljødirektoratet ønsker å fjerne fra Telemarkskanalen. Foto: Odd Terje Sandlund/Norsk institutt for naturforskning (Nina)
Gjedde er en av de fremmede artene Miljødirektoratet ønsker å fjerne fra Telemarkskanalen. Foto: Odd Terje Sandlund/Norsk institutt for naturforskning (Nina)
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye