Miljødirektoratet

IPBES: Eksperter advarer mot flere og verre pandemier

Del
En arbeidsgruppe fra Naturpanelet (IPBES) slår fast et klart behov for endring i hvordan vi påvirker naturen for å unngå mer hyppige og alvorlige pandemier i framtiden.

– Rapporten fra ekspertene viser at det stadig blir mer tydelig hvordan de menneskeskapte, globale endringene i naturmangfoldet fører til store trusler for menneskelig velferd. Risiko for smitte mellom dyr og mennesker er størst når dyrearter mister levestedene sine. Ekspertenes advarsler om nye pandemier er illevarslende, men rapporten viser oss også at det finnes løsninger, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirekoratet.

Eksperter samlet av Det internasjonale naturpanelet (IPBES) varsler at det kan komme flere og verre pandemier enn Covid-19 framover. Ekspertene gir råd om hvordan vi sammen både kan redusere og håndtere risikoen for nye og verre kriser.

Et sentralt poeng fra ekspertene er å redusere globale miljøendringer som skyldes et menneskelig forbruksmønster som ikke er bærekraftig, noe som er en viktig driver bak tap av naturmangfold og forekomst av pandemier.

Noen konklusjoner fra ekspertene:

  • Opptil 850.000 ukjente virus i naturen kan gi infeksjoner hos mennesker
  • Avskoging og handel med trua arter er aktiviteter som kan gi flere og verre pandemier
  • Kostnadene knyttet til utbrudd av pandemier er 100 ganger de estimerte kostnadene for å forhindre pandemier.
  • Aktiviteter som kan utløse pandemier bør reguleres og skattlegges.

I tillegg til å dukke opp oftere vil nye pandemier ifølge ekspertene kunne spre seg raskere, gjøre mer skade på verdensøkonomien og forårsake død hos flere mennesker enn Covid 19 med mindre vi fundamentalt endrer hvordan vi globalt jobber med å forhindre smittsomme sykdommer.

Det finnes mange ulike virus i dyr, og i sjeldne tilfeller kan virus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til menneske. Koronaviruset som forårsaker Covid-19 kommer trolig fra ville flaggermus.

Norsk ekspert deltok

Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet ble nominert fra Norge for å delta i ekspertgruppens arbeid.

– Vi må gjøre mer for å forutsi og forebygge pandemier, og verden må være bedre forberedt på å møte slike utfordringer i framtiden. I rapporten fra møtet beskriver vi både hva verden står overfor akkurat nå og hvilken risiko det er framover for nye pandemier og kriser, oppsummerer das Neves.

Sammenheng mellom pandemier og tap av naturmangfold

Ifølge ekspertene er det de samme driverne som forårsaker klimaendringene og tap av naturmangfold som også gir risiko for pandemier gjennom påvirkning på miljøet: Endring i arealbruk, økt og intensivert landbruk, handel og forbruk som ikke er bærekraftig påvirker naturen og øker kontakten mellom ville dyr, husdyr, smittestoff og mennesker.

Sammenhengen mellom tap av naturmangfold og pandemier er tidligere blitt påpekt av blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) og Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD).

– Sammenhengen mellom helse og naturmangfold vil bli et viktig tema når verdens land neste år møtes under konvensjonen for biologisk mangfold for å bli enige om nye globale mål for naturmangfold, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet deltar i den norske delegasjonen til CBD sammen Klima- og miljødepartementet.

Fakta: Om rapporten

  • Det internasjonale naturpanelet (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) ble dannet i 2012 av regjeringene fra 94 nasjoner.
  • Naturpanelet er et vitenskapelig organ som vurderer og sammenfatter gjeldende kunnskapsstatus om biologisk mangfold og tilstand i jordas økosystemer.
  • I Norge er Miljødirektoratet nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet.
  • I juli sammenkalte Naturpanelet 22 eksperter til et seminar for å diskutere biologisk mangfold og pandemier i lys av koronautbruddetbiologisk mangfold og pandemier i lys av koronautbruddet.

Les mer om rapporten på Naturpanelets nettside

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye