ErgoterapeuteneErgoterapeutene

Ergoterapeutenes landsmøte: Bærekraft er mer enn klima

Del
Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte oppfordrer Regjeringen til å legge til rette for at FNs bærekraftmål innfris på langt mer enn reduksjon av klimautslipp. Oppfølging av lovpålagt ergoterapi i kommunehelsetjenesten er en god start.

Landsmøtet mener at Regjeringen i større grad må følge opp helheten i FNs bærekraftmål og ikke bare redusere klimautfordringene.

Et sentralt prinsipp for FNs bærekraftmål er at ingen skal ekskluderes. Norge får flere eldre og forholdsvis færre i arbeid. Dersom vi ikke endrer helse- og velferdstjenestene, vil det bli et uhåndterlig underskudd av helsepersonell.

Helse- og velferdstjenestene må dreies mot tjenester som utløser ressurser. En slik dreining krever et paradigmeskifte fra vektlegging av sykdom, til forebygging, mestring og deltakelse.

Ergoterapeuter er selvsagte aktører i dette paradigmeskiftet. Ergoterapeuters kompetanse bidrar til et universelt utformet, aldersvennlig samfunn og flere i arbeid.

I et slikt samfunn tilbys forebyggende helsetjenester og rehabilitering til de som har behov for det, flere bor hjemme og flere deltar i utdanning og arbeid.

Nøkkelord

Kontakter

Tove Holst SkyerForbundsleder

Tove Holst Skyer ble valgt til forbundsleder i oktober 2020. Hun har siden 2014 vært valgt som nestleder i forbundet, og har permisjon fra sin stilling i Skien kommune.

Tel:977 43 640ths@ergoterapeutene.org

Lenker

Om Ergoterapeutene

Ergoterapeutene
Ergoterapeutene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 05 99 00http://www.ergoterapeutene.org

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge.

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig – for enda flere, og finner løsninger når det blir et gap mellom helsa og hverdagens krav. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge. Vi ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel. Vi har 4300 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg pressemeldinger fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom