Ergoterapeutene

Statsbudsjettet: Regjeringen forstår ikke at rehabilitering er bærekraftig

Del
Det er mer behov for rehabilitering enn noen gang. Regjeringa synes ikke å forstå at dette også gir en bærekraftig utvikling, når de i dag la frem forslag til statsbudsjett.

Vi får flere eldre, forholdsvis færre i arbeid og lavere pensjonsinnbetalinger.
– Derfor må Norge legge til rette for at innbyggerne klarer å bo hjemme lengst mulig, at vi står lenger i arbeid og at flere personer med funksjonsnedsettelser kommer i inntektsgivende arbeid. Her leverer ikke regjeringen i statsbudsjettet, slår forbundsleder i Ergoterapeutene Nils Erik Ness fast.

Ingen innsats for å gjøre hverdagslivet mulig etter koronapandemien

Reduksjon av ergo- og fysioterapi i kommunene har gått ut over brukere med habiliterings- og rehabiliteringsbehov. Statsbudsjettet bidrar imidlertid ikke til å motvirke dette og rette opp etterslepet i kommunehelsetjenesten. Under koronapandemien har tilbud om rehabilitering og habilitering, inkludert tilrettelegging av hjem og arbeidsplasser, vært redusert eller nedstengt.

– Dette har gitt kraftig økning i ventetid på ergoterapitjenester. Brukere som har kommet tilbake etter gjenåpningen har i tillegg tapt funksjon mens de har ventet, og mer funksjon vil gå tapt blant dem som står på ventelistene, slår en bekymret forbundsleder fast.

Økt behov for pleie

Dette betyr at flere får behov for hjemmetjenester eller institusjonsplass mens de venter. I tillegg får vi gradvis flere brukere med omfattende og langvarig rehabiliteringsbehov etter Covid-19.
– Til sammen gir dette økt behov for institusjonsplasser og sykepleiermangel, slår Nils Erik Ness fast og minner om at pleietjenester er mye dyrere enn rehabilitering.

Nøkkelord

Kontakter

Tove Holst SkyerForbundsleder

Tove Holst Skyer ble valgt til forbundsleder i oktober 2020. Hun har siden 2014 vært valgt som nestleder i forbundet, og har permisjon fra sin stilling i Skien kommune.

Tel:977 43 640ths@ergoterapeutene.org

Lenker

Om Ergoterapeutene

Ergoterapeutene
Ergoterapeutene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 05 99 00http://www.ergoterapeutene.org

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge.

Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav.

Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge. Vi ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel.

Vi har av 4300 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg pressemeldinger fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom