Miljødirektoratet

Har funnet DNA-spor etter binne og unger i Dividalen

Del
Nye DNA-analyser viser at bjørnefamilien som Miljødirekoratet har lett etter i Bardu var et godt stykke utenfor kjent leveområde 17. september.
DNA-analyser av fersk avføring Statens naturoppsyn fant 17. september i Dividalen viser at den aktuelle binna hadde vært i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
DNA-analyser av fersk avføring Statens naturoppsyn fant 17. september i Dividalen viser at den aktuelle binna hadde vært i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har lett etter en bjørnefamilie i Barduområdet i Troms siden vi fikk i oppdrag å forsøke å flytte individene i august. Nye DNA-analyser av hår- og avføringsprøver sikret av Statens naturoppsyn (SNO) fastslår at binna var i Dividalen 17. september.

Dette er det første dokumenterte sporet etter binna og hennes to unger siden det ble påvist skade på sau 9. juli.

– Prøvene ble funnet innenfor forvaltningsområdet for bjørn i Dividalen, flere mil i luftlinje fra nærmest sted hvor det er kjent at binna har gjort skade på sau. Dette er et godt stykke utenfor området vi kjenner til at binna har brukt de siste årene. Det er nå for nær higang til å forsøke å radiomerke den, men vi vil forsøke å få kunnskap om hvor hun går i hi, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Utfordrende tid på året

Miljødirektoratet fikk 7. august i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å flytte en binne med to unger fra Bardu-området på grunn av skade på sau de siste årene. Les mer om oppdraget her.

Flytting nå i høst har ikke vært aktuelt, hovedsakelig på grunn av at bjørnen snart går i hi. Les mer om vurderingene her.

Statens naturoppsyn har i september forsøkt å spore opp binna med mål om å radiomerke den. Tiden på året med tett vegetasjon og manglende sporsnø har gjort oppdraget krevende.

SNO har utplassert en rekke viltkamera og hatt feltpersonell med spesialtrente sporhunder til stede i området.

Etter 20. september var det ikke lengre aktuelt å forsøke radiomerking. Brunbjørn endrer stoffskiftet inn mot higang, og ifølge veterinærfaglige råd var det ikke forsvarlig å bedøve binna etter denne datoen.

Ingen sikre observasjoner i felt

I perioden fram til 20. september har det kun vært noen få observasjoner av bjørn fra enten viltkamera, publikum eller SNO-personell i eller nært binnas kjente leveområde.

- Vi har ikke kunne knyttet noen av observasjonene til den aktuelle familiegruppen, og det har dermed ikke vært aktuelt å sette i gang forsøk på merking av binna, sier Kjørstad.

DNA-treffet vi nå har fått stammer fra en observasjon 17. september, da en av SNOs lokale rovviltkontakter observerte en binne med to unger i Dividalen etter tips fra publikum. Observasjonen ble gjort et godt stykke unna området vi kjenner til at binna bruker, og det er flere andre kjente binner her.

For å avdekke om det likevel kunne være den aktuelle binna, dro SNO samme dag til stedet og sikret en rekke avføringsprøver. Værforholdene etter 17. september gjorde det umulig med videre sporing i felt før 20. september.

Binna tilbake i oppvekstområdet sitt

30. september kom DNA-resultatene fra Rovdata som viste at skit- og hårprøvene var fra den aktuelle binna og hennes unger. I tillegg ble det samtidig funnet noe eldre avføringsprøver langs samme trasé som også ble analysert. Disse prøvene kom fra en annen binne med unge i samme område. Denne binna er mor til den aktuelle binna. Den aktuelle binna er ikke registrert i området siden hun som unge gikk i familiegruppe med sin mor her i 2013 til og med 2015.

Det er gjort ytterligere observasjon av bjørnefamilie i Dividalen etter 20. september. SNO følger opp meldinger som er mulige å stedfeste og sikrer materiale for ytterligere DNA analyser.

Alle andre DNA-spor funnet før 20. september er analysert og kommer fra andre bjørner. (se oversikt lengre ned)

– Funnet i Dividalen har gitt ny kunnskap om denne binnas områdebruk. Så tett opp mot higang vil bjørnefamiliens videre bevegelser normalt være begrenset. Vi vil være til stede i felt i ukene framover for å få mer kunnskap om områdebruken og forsøke å lokalisere stedet hvor binna går i hi. Vi ber om at alle som ser bjørn eller spor av bjørn i Dividalen med omegn melder dette til Statens naturoppsyn, sier Kjørstad.

Det videre arbeidet med oppdraget vil fremover skje i nær dialog med departementet.

Observasjoner av og spor etter bjørn:

  • 14. september ble det meldt inn funn av bjørneskit i Dividalen. DNA-analyser viste at prøvene kom fra en annen binne med individnr TR58.
  • 15. september tok et viltkamera i binnas kjente leveområde en rekke bilder av en bjørn. Selv om det var en enslig bjørn ble det sikret DNA-prøver som viste at det var snakk om en annen binne med individnr TR67.
  • 17. september ble det sikret en rekke avføringsprøver, hvorav noen eldre prøver, fra et område i Dividalen etter synsobservasjoner av binne med to unger. DNA-analyser har vist at dette var to familier: TR46 (aktuell binne) og hennes to unger TR66 og TR69, men også TR28 (mor til TR46) og hennes hannunge TR61.
  • Forrige helg ble det igjen observert en binne med unger i Dividalen.

Nøyaktig stedsangivelse av disse observasjonene er skjermet for å unngå forstyrrelser på denne tiden av året.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

DNA-analyser av fersk avføring Statens naturoppsyn fant 17. september i Dividalen viser at den aktuelle binna hadde vært i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
DNA-analyser av fersk avføring Statens naturoppsyn fant 17. september i Dividalen viser at den aktuelle binna hadde vært i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av størrelsen på området har Statens naturoppsyn brukt helikopter i området også de siste ukene, blant annet for å sjekke viltkamera og følge opp observasjoner. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av størrelsen på området har Statens naturoppsyn brukt helikopter i området også de siste ukene, blant annet for å sjekke viltkamera og følge opp observasjoner. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
15. september tok et viltkamera i binnas kjente leveområde en rekke bilder av en bjørn. Selv om det var en enslig bjørn ble det sikret DNA-prøver som viste at det var snakk om en annen binne med individnr TR67.
15. september tok et viltkamera i binnas kjente leveområde en rekke bilder av en bjørn. Selv om det var en enslig bjørn ble det sikret DNA-prøver som viste at det var snakk om en annen binne med individnr TR67.
Last ned bilde
Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) har siden oppdraget ble gitt satt ut en rekke viltkameraer for å finne bjørnefamilien. Foto: Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn
Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) har siden oppdraget ble gitt satt ut en rekke viltkameraer for å finne bjørnefamilien. Foto: Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn
Last ned bilde
Området bjørnefamilien befinner seg i er stort, og årstiden gjør det svært vanskelig å oppnå kontakt med bjørnene. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Området bjørnefamilien befinner seg i er stort, og årstiden gjør det svært vanskelig å oppnå kontakt med bjørnene. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom