Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles

Del
Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.
Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja
Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja

Behovet for skredsikring av riks- og fylkesvegene er enormt. Det er kartlagt et behov på over 70 milliarder i hele landet. Finansieringstakten er i dag alt for lav og holder på ingen måte tritt med utfordringene. «Nasjonal rassikringsgruppe vil derfor gjenta og forsterke vårt krav om at dagens rammer må tredobles. Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal transportplan 2022- 33», sier leder for nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe ser også et sterkt behov for at det også i fremtiden utarbeides sammenliknbare registreringer av skred på veg i alle fylker der det er aktuelt. Vi trenger en nasjonal oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier.

I dag er det uklart hvem som har ansvaret for å koordinere dette arbeidet, etter at Statens Vegvesen ble splittet opp. Vi vil derfor be Samferdselsdepartementet om å ta et koordinerende ansvar for å få bestilt en oppdatert skredsikringsbehovsrapport fra riks- og fylkesveg for ferdigstilling i 2023, og vil be om et møte med Samferdselsdepartementet om dette.

Framover vil nasjonal rassikringsgruppe arbeide inn mot fylkeskommunene, Regjering og Storting for å tydeliggjøre kravet om tredobling av rammene.

Nøkkelord

Kontakter

Leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling. Mobil 47905990

Bilder

Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja
Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja
Last ned bilde
Leder av nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling
Leder av nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling
Last ned bilde

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe
Nasjonal rassikringsgruppe c/o Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten
9296 Tromsø

http://www.nasjonalrassikringsgruppe.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001, da med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene. Oppland ble medlem i 2014 og Sør-Trøndelag i 2015, og gruppen har dermed medlemmer fra 7 fylker som etter fylkestingsvalgene hver oppretter én representant.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg.

Følg pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonal rassikringsgruppe

Må vi fortsatt leve med skred og utrygghet langs vegene våre?26.3.2024 09:37:39 CET | Pressemelding

I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-36 foreslår Regjeringen å bruke noe mer til rassikring av fylkesvegene og prioriterer flere rasfarlige riksvegstrekninger. «Men, dette blir for puslete når vi ser klimaendringer og sikringsbehovene rundt om i landet. Stortinget må sikre flertall for en satsing på rassikring som monner og som tar i bruk teknologi og innovative løsninger», sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Randi Walderhaug Frisvoll.

Ras, flom og ekstremvær øker – mener regjeringen alvor med forebygging?19.10.2023 10:04:34 CEST | Pressemelding

Nasjonal rassikringsgruppes styre gjennomførte nylig en reise til områder i Innlandet som ble kraftig herjet av oversvømmelser, utglidninger og ras under ekstremværet «Hans» i august i år. Gausdal kommune og Innlandet fylkeskommune viste fram de enorme ødeleggelsene i en av mange kommuner som ble rammet. Regjeringen sier vi må forberede oss på å møte flere alvorlige flom- og skredhendelser, men mener de alvor?

Regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring av vegene våre25.10.2022 11:40:13 CEST | Pressemelding

Regjeringens forslag til Statsbudsjett skaper utrygge rammer for rassikring Nasjonal rassikringsgruppe har lagt fram vårt syn på forslag til Statsbudsjett i den åpne høringen til transport- og kommunikasjonskomiteen og kommunalkomiteene på Stortinget. Vegene er helt sentrale som framføringsårer i fredstid eller i krig. Beredskapen vår er avhengig av at de er fremkommelige, sikre og åpne. «Regjeringa har bare levert en marginal økning på rassikringsrammen til fylkesveg. For riksvegene ser det enda verre ut der flere prosjekter er satt på vent. Det haster å sikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertall på Stortinget ikke vil være bekjent av dette», sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Stortinget viser tydelig veg for rassikring6.4.2022 13:27:37 CEST | Pressemelding

Stortinget fattet denne uken en rekke enormt viktige vedtak for rassikring av riks- og fylkesvegene. Enstemmighet om gjennomføringsplan innen 2023 og et klart flertall for et innovasjonsprogram, incentivordning for forebyggende skredkontrollanlegg og varsling, alternative kostnadsvurderinger og felles forståelse av utfordringene - Alt dette skaper gode rammer for det videre arbeidet for å skredsikre vegene våre framover, sier leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye