Nye Veier

Nye Veier kartlegger vannkvalitet og naturverdier langs E18 Dørdal-Tvedestrand

Del
Nye Veier kartlegger vannkvalitet og forekomsten av naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander i vassdragene langs E18 fra Dørdal i Bamble til Tvedestrand.
Vannprøvetaking. Foto: Jony Moen/Nye Veier
Vannprøvetaking. Foto: Jony Moen/Nye Veier

Undersøkelsene startet opp i april og skal pågå i tre år

Nye Veier skal bygge ut ny E18 fra Dørdal til Grimstad. Det er E18 Dørdal-Tvedestrand som er prioritert for utbygging i første omgang. Undersøkelsene skal etter hvert gjennomføres på hele strekningen fra Dørdal til Grimstad. Undersøkelsene omfatter vannprøver, automatisk vannovervåking, undersøkelser av biologi i vassdragene inkludert elvemuslinger og miljø-DNA. 

-Undersøkelsene er en del av forberedelsene til utbyggingen av nye E18. De er nødvendige for at vi skal kunne vurdere tiltak for å hindre at vannkvalitet og naturverdier forringes i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg til forundersøkelsene vil det også bli gjennomført miljøovervåkning underveis mens anleggsarbeidene pågår, sier Jørn Rinde, prosjektsjef for E18 Dørdal-Tvedestrand i Nye Veier.

Det er Norsk Institutt for bioøkonomi skal utføre forundersøkelsene av vannkvalitet.

- I kartleggingen er det lagt stor vekt på av forekomster av elvemusling, en nasjonal forvaltningsart som har stort fokus hos fylkesmannen i Agder. Undersøkelsene vil også ha fokus på vannkjemi, bunndyr, alger og fisk og mulig påvirkning fra veianlegget, sier miljørådgiver Espen Hoell i Nye Veier.

Innsamling av miljø-DNA

En metode som skal tas i bruk er innsamling av miljø-DNA. Levende organismer avgir DNA til miljøet rundt seg og ved å filtrere vann gjennom et filter blir DNA-et samlet opp. Kartleggingen vil avdekke om det finnes forekomster av elvemusling, andre sjeldne arter og om det finnes fremmede, svartlistede, arter i vassdragene. Det er viktig å vite for å hindre at fremmede arter unødig spres med anleggsmaskiner.

Status for prosjektet E18 Dørdal-Tvedestrand

Planoppstart for reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand vil bli varslet tidlig høsten 2020. Det tas sikte på at reguleringsplanen skal legges fram for vedtak i de seks berørte kommunene før sommeren 2021. COWI AS skal utarbeide denne reguleringsplanen på vegne av Nye Veier.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vannprøvetaking. Foto: Jony Moen/Nye Veier
Vannprøvetaking. Foto: Jony Moen/Nye Veier
Last ned bilde
Måling av elvemusling. Foto: Kristine Våge/faun
Måling av elvemusling. Foto: Kristine Våge/faun
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye