Norsk Vind

Klimaklokka settes opp ved Stortinget

Del
En seks meter bred digital klimaklokke som teller ned til 2030, monteres ved Stortinget. Den symboliserer hvor kort tid det er igjen til klimautslippene skal være halvert.

Det var natt til tirsdag klimaklokka fra vindkraftselskapet Norsk Vind ble montert som lysreklame på Horngården ved Egertorget. Klokka tikker ned til 31. desember 2030 – tidspunktet da Norge gjennom Parisavtalen har forpliktet seg til å kutte 40 prosent av klimagassutslippene for å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene.

Norsk Vind erkjenner at utbygging av vindkraft er omstridt, men sier at konsekvensene av klimaendringer er mye verre. Vindkraft er en del av løsningen når fossil energi skal erstattes med fornybar og ren energi. Parallelt med at debatten om hvor det skal bygges vindkraft raser, tikker klokka ubønnhørlig mot alvorlige klimaendringer.

– Jeg tror ikke folk har tenkt over hvor kort tid det egentlig er igjen, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind.

– Jeg håper vi gjennom klimaklokka tydeliggjør budskapet om at vi ikke kan vente med å bygge ut mer fornybar energi. Klimaet har ikke tid til å vente på at vi skal debattere ferdig, fortsetter han.

Et politisk knutepunkt

Egertorget ligger i enden av det som sies å være Skandinavias travleste gågate, og er et knutepunkt for beslutningstakere, politikere og folkelig engasjement. Motstanden det siste året har ført til at regjeringen har stilt konsesjonssystemet for nye vindkraftprosjekter i bero. Samtidig meldte regjeringen inn forsterket klimamål under Parisavtalen forrige uke. Dette er mål som krever rask handling og innføring av klimavennlige tiltak som lønnsomt bytter ut fossil energi med ren og fornybar energi.

– Klimaklokka er strategisk plassert på Egertorget som en påminnelse om at vi er nødt til å sette i gang klimaeffektive tiltak som virker nå, sier Skorpen.

Anerkjenner motstand

Det siste året har vært preget av høylytt motstand mot vindkraft på land. Mye av motstanden mot landbasert vindkraft har handlet om visuelle ulemper og konsekvensene for fugl. Det mener Skorpen er forståelig, og han er helt tydelig på at hensynet til naturmangfold og urørt natur må veie tungt ved utbygging av vindkraft.

– Det finnes legitime argumenter mot vindkraft og det er flere områder i Norge det ikke bør settes opp vindturbiner. Samtidig er det helt avgjørende at Norge og verden øker produksjonen av ren energi. Vi har ikke råd til å stoppe opp, sier han.

Stort engasjement

Norsk Vinds klimaklokke har den siste tiden vært synlig gjennom en stor kampanje signert Vindkraftnå.no, og en lignende 15 x 3,5 meter stor nedtellingsklokke har stått plassert på Høg-Jæren utenfor Stavanger. Kampanjen har vekket stort engasjement, spesielt blant vindkraftmotstanderne, og har blitt beskyldt for å være skremmende for barn.

– Vi har forståelse for at vår kampanje har vekket stort engasjement spesielt blant de i befolkningen som ikke ønsker utbygging av vindkraft. Klimaendringene er skremmende for alle, og de fleste ønsker å iverksette tiltak for å få bukt med de verste konsekvensene fremover, spesielt den yngre delen av befolkningen. Klimaklokka støtter ungdommens klimabrøl for handling, avslutter Skorpen.

Klimaklokka på Egertorget skal stå i minimum 3 år.  

Nøkkelord

Bilder

Om Norsk Vind

Norsk Vind
Norsk Vind
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger

http://www.vindenergi.no
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye