Norsk Vind

Vindkraft-selskap setter opp Norges største klimaklokke

Del
- Klimaet har ikke tid til å vente på at vi skal debattere ferdig, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind.

En gigantisk nedtellingsklokke på 15 x 3,5 meter symboliserer hvor mye det haster å få stoppet klimaødeleggelsene. Per Ove Skorpen i vindkraftselskapet Norsk Vind, sier at aller helst skulle det ha vært installert en nedtellingsklokke alle steder debatten om utbygging av vindkraft raser.

- Det er et problem at imens krangelen om vindkraft raser og utbygginger stoppes eller utsettes, så får vi kortere og kortere tid til å gjennomføre de nødvendige klimakuttene. Vindkraft er helt avgjørende for å løse klimakrisen, og det kan bygges ut nå, sier Skorpen.

Fjoråret ble dominert av høylytte vindkraftmotstandere. Nå vil det Stavanger-baserte selskapet Norsk Vind jobbe for å snu stemningen. På Høg-Jæren, der bedriften har et vindkraftverk i drift, har de satt opp en installasjon de håper vil vekke oppsikt: Den 15 meter brede og 3,5 meter høye klokka teller ned til 2030, året der klimagassutslippene må være så godt som halverte.

- Jeg håper vi med dette får tydeliggjort budskapet om at vi ikke kan vente med å bygge ut mer fornybar energiproduksjon, fortsetter Skorpen.

Det som vil bli den største kampanjen i Norge for å promotere vindkraft som en viktig klimaløsning, kommer også til å få mye plass med TV-reklame, i utendørsreklame og i sosiale medier.

Teller ned til 2030

Grunnen til at klokken teller til 2030, er at det regnes for å være et "tipping point" i klimasaken. FN har uttalt at de globale utslippene må være nesten halverte innen 2030 dersom det skal være mulig å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene. Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030. Det er også EUs mål.

- Klimagassutslippene må så godt som halveres innen 2030. Jeg tror ikke folk har tenkt over hvor kort tid det egentlig er igjen, sier Skorpen.

- Vi må gjøre det som virker nå, sier han.

Norsk Vind står bak flere vindkraftverk i Norge, blant annet på Høg-Jæren i Rogaland. Selskapet har eksistert siden 1996.

Anerkjenner motstand

Mye av motstanden mot landbasert vindkraft har handlet om konsekvensene for naturlandskap. Det mener Skorpen er forståelig, og han er helt tydelig på at hensynet til naturmangfold og urørt natur må veie tungt ved utbygging av vindkraft.

 - Vi anerkjenner fullt ut at det finnes legitime argumenter mot vindkraft, på samme måte som det finnes argumenter mot veibygging, hyttebygging og andre inngrep i naturen. Samtidig er det helt avgjørende at Norge og verden øker produksjonen av ren energi, sier han.

- Klokka tikker fort mot 2030.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Klokka tikkerVideokanal

Bilder

Lenker

Om Norsk Vind

Norsk Vind
Norsk Vind
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger

http://www.vindenergi.no
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye