Oslo katolske bispedømme

Biskop Eidsvig om au pair-saken: – Rydd opp i regelverket

Del
Biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo oppfordrer politikere og myndigheter til å rydde opp i regelverket for au pairer. Han er bekymret for au pairenes ve og vel: – Det er viktig å huske på at au pairene lett kan havne i sårbare situasjoner, og at mange av dem nødvendigvis ikke har et godt støtteapparat rundt seg, sier han.

Oslos katolske biskop er glad for at Utlendingsdirektoratet (UDI) nå har omgjort vedtaket som medførte at justisminister Jøran Kallmyrs (FrP) filippinske au pair den 9. mai fikk én dags frist på å forlate Norge. 

Må ryddes opp

– Denne konkrete saken synes å ha funnet en fornuftig utgang. Men det virker som om det fremdeles er en opprydningsjobb å gjøre med henblikk på klargjøring av regelverk og fortolkningspraksis, spesielt i de tilfeller hvor au pairene havner i en situasjon hvor forholdet til vertsfamiliene blir uholdbart. Her er det viktig å huske på at au pairene lett kan havne i sårbare situasjoner, og at mange av dem – det gjelder ikke bare filippinere, men også ukrainere, brasilianere, thailendere og andre – nødvendigvis ikke har et godt støtteapparat rundt seg.

Biskop Eidsvig påpeker at Den katolske kirken i Norge uttrykker støtte til og pastoral omsorg for au pairene, og at det langt overveiende flertall av de rundt 2000 au pairene som er i Norge, hvorav om lag 80 prosent er fra Filippinene, er tatt vel imot av sine norske vertsfamilier.

«De er ikke billig arbeidskraft og de synes det er stigmatiserende å bli sett på som gratis hushjelper for øvre middelklasse.»

Stempler au pairer

Den katolske Oslo-biskopen har også fått meldinger om at flere au pairer har opplevd retorikken i den politiske debatten og medieoppslag etter Kallmyr-saken som belastende.

– Det er viktig å understreke at de færreste au pairene er sårbare kvinner, men de kan havne i sårbare situasjoner. Mange fra Filippinene har for eksempel helsefagutdannelse, de er her på en lovlig au pair-ordning og de er her for å lære av og få erfaring fra Europa. De er ikke billig arbeidskraft og de synes det er stigmatiserende å bli sett på som gratis hushjelper for øvre middelklasse.  Mange av de filippinske au pairene er også praktiserende katolikker og en styrke for den lokale menigheten. Det er mitt ansvar at de får den pastorale  omsorgen og støtten de har behov for, sier biskop Eidsvig i Oslo katolske bispedømme.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no

Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme