Kirkeøkonom frikjent

Del
Oslo katolske bispedømmes (OKB) tidligere økonom er frifunnet for tiltalen om forsettlig grovt bedrageri. Bispedømmet ble, på grunn av sviktende kontroll og rutiner, idømt en bot på 2 millioner kroner.

– Vi er glade for at vår tidligere økonom er blitt frifunnet og at dommen, selv om den ikke er rettskraftig, slår fast at han ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold. Saken har vært en stor belastning for ham og hans familie, sier OKBs fungerende økonom, Sindre-Jacob Bostad

Uskyldig

Dommen falt i Oslo tingrett fredag 8. desember. Retten har kommet frem til at den tidligere økonomen ikke er skyldig i det han var tiltalt for.

Men dommen slår fast at Oslo katolske bispedømme dømmes til en bot på to milloner kroner. Boten for foretaksstraff er for grovt uaktsomt forhold, ikke for forsett. Begrunnelsen går på sviktende kontroll og rutiner.

– Samtidig er vi skuffet over at bispedømmet er ilagt foretaksstraff. Det strider mot vår oppfatning av hva som har skjedd. Vi er ikke enig i boten, og skal nå lese domspremissene før vi beslutter om vi skal anke eller ikke, sier Bostad.

Kontakter

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no

Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme