Katolikker anker dommen

Del
Oslo katolske bispedømme har bestemt seg for å anke dommen i saken mot staten om tilbakebetaling av offentlig tilskudd.

-         Vi har etter en grundig prosess og nøye overveielser kommet frem til at det eneste riktige er å anke dommen i tingretten. Vi mener dommen har åpenbare svakheter og kan ikke godta at den blir stående, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB).

40,5 millioner

Oslo tingrett ga 17. januar Staten og Kulturdepartementet medhold i at departementets forvaltningsvedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2014 er gyldige. Dommen fastslår at staten har krav på å få tilbakebetalt 40,5 millioner kroner i mottatt tilskudd. OKB mener at bispedømmet ikke fikk utbetalt for mye tilskudd i samme periode.

-         Vi mener det er urimelig at vi skal tilbakebetale tilskudd for katolikker som har bekreftet at de er katolikker og var det i den aktuelle tidsperioden, sier Wade.

-         Vi finner ingen begrunnelse i tingrettsdommen for at det er hjemmel i trossamfunnsloven for å kreve at katolikker som er døpt i utlandet må melde seg inn om igjen for å få rett til statstilskudd. Derfor ønsker vi å prøve denne saken for en høyere rettsinstans.

Feil metode

Hun understreker at bispedømmet tar selvkritikk på den såkalte «telefonkatalogmetoden» som ble brukt til å registrere om lag 5.000 ikke-katolikker.

-         Dette er penger vi har tilbudt oss å tilbakebetale. Men tilbakebetalingsbeløpet som departementet krever, nå med velsignelse av tingretten, er tatt helt ut av proporsjoner. Det er langt flere katolikker i landet enn vi noen gang har fått tilskudd for.

-         Våre medlemmer er hovedsakelig innvandrere, som nå får et dårligere tilbud enn de har krav på. Pengene vi har mottatt er brukt til å holde gudstjenester, tilby integreringsaktiviteter og en rekke lokale menighetstilbud i en periode hvor det strømmet på med katolikker til Norge, sier Wade. 

Hun understreker at medlemsregistreringen i dag foregår i tråd med nytt regelverk.

Ankesaken vil ventelig komme opp for lagmannsretten i 2018. Det blir advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind som skal føre saken for Oslo katolske bispedømme.

Nøkkelord

Kontakter

Hans Rossine
Epost: hans.rossine@katolsk.no
Mobil: 480 63 740


Lisa Wade
Mobil: 90 69 73 72

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no

Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo katolske bispedømme

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye