Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelps reaksjoner på regjeringsplattformen

Del
Undrende til regjeringens Israel-Palestina-politikk

Den nye regjeringen sier de skal føre en balansert Midtøsten-politikk, men vil samtidig styrke den sterkeste parten gjennom utvidet økonomisk samarbeid.

– Dersom regjeringen vil styrke det økonomiske samarbeidet med Israel, må de samtidig gjøre klinkende klart at handel med Israel ikke kan omfatte handel med ulovlige israelske bosettinger på palestinsk jord. Norge bør snarest komme med en entydig anbefaling til næringslivet om å unngå alt økonomisk samkvem med disse bosettingene. Det bør være en selvfølge at flertallsregjeringen vil følge folkeretten, men det blir viktig å få en avklaring på dette, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

Også en annen del av regjeringsplattformen gir grunn til bekymring for regjeringens Palestina-politikk. I et punkt om bekjempelse av hatefulle ytringer, rasisme og antisemittisme peker regjeringen spesielt ut organisasjoner i de palestinske områdene.

– Vi er selvfølgelig enig i at organisasjoner som kommer med hatefulle ytringer ikke skal få støtte. Men hvorfor skal peke spesielt på en nasjonalitet i denne sammenhengen? Regjeringen burde heller fastslå sivilsamfunnets rett til å jobbe for demokratiske og legitime, politiske saker i hele verden, Palestina inkludert, sier Westhrin.

I likhet med mange andre organisasjoner har Norsk Folkehjelp erfart at det blir stadig vanskeligere for sivilsamfunnet å arbeide i Palestina, vi ønsker å samarbeide med norske myndigheter for at både palestinere og andre folkegrupper skal sikres retten til å ytre seg og jobbe for samfunnsendringer.

Utviklingspolitikken – næringsutvikling må følges av menneskerettigheter, statsbygging og styrket sivilsamfunn
I utviklingspolitikken legger regjeringen som ventet stor vekt på næringslivssamarbeid og internasjonal handel. Økonomisk utvikling og jobbskaping er viktig, men Norsk Folkehjelp mener næringsutvikling må følges av betydelig styrking av statlige institusjoner, sivilsamfunn og vern av menneskerettigheter.

– I svært mange land er sivilsamfunnet under stort press, og demokratiske rettigheter trues. Vi forventer at regjeringen arbeider for en balansert utviklingspolitikk som ivaretar grunnleggende rettigheter og rettferdig fordeling av makt og ressurser. Dersom økonomiske vekst bare kommer et lite mindretall i et land til gode, vil arbeidsplasser ikke bidra til mindre ulikhet. Norge har gjennom sin tilslutning til FNS bærekraftsmål forpliktet seg til å arbeide for mindre ulikhet. Dette må også gjelde for næringslivssatsingen.

5000 kvoteflyktninger – og noe må gjøres med de papirløses situasjon
Det er svært bra at barn i mottak endelig vil få lovfestet rett til barnehage på lik linje med andre barn i Norge. Vi er også positive til regjeringens forslag om en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere. Punktet må imidlertid konkretiseres, og utformes på en måte som sikrer eldre som har bodd på mottak over 16 år en verdig alderdom, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Norsk Folkehjelp har tatt til orde for at antall kvoteflyktninger Norge tar imot burde vært økt til 5000 per år, og er naturlig nok svært skuffet over at KrF og Venstre ikke klarte å dra i land denne seieren.

- Norsk Folkehjelp er også skuffet over at papirløses rett til helsehjelp ikke er nevnt med et ord i erklæringen. Her mistet både Venstre og Krf en gylden mulighet for å løfte en av sine hjertesaker inn i regjeringsarbeidet.

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær

Tel:907 96 835

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Total katastrofe i Gaza14.11.2023 18:45:35 CET | Pressemelding

Det som har vært varslet lenge er nå en realitet i Gaza; de små gjenværende drivstoffreservene er helt tomme. Lastebiler blir stående på stedet hvil, og ingen distribusjon av nødhjelp finner sted. Det betyr at den allerede svært begrensede bistanden som har kommet inn i Gaza de siste ukene er totalt forhindret fra å nå frem til menneskene som så fortvilet behøver den. 2,3 millioner mennesker står helt uten tilgang til livsnødvendig bistand.

Norsk Folkehjelp har mistet kontakten med ansatte i Gaza28.10.2023 15:25:37 CEST | Pressemelding

Det er hjerteskjærende å vite at de har mistet muligheten til å støtte hverandre, vårt nettverk av partnere, deres familier og deres kjære som ikke er fysisk sammen med dem. De kan ikke ringe etter sykebil hvis de trenger medisinsk hjelp. De får ikke kommunisert med vår landdirektør som er i regionen for å støtte dem, eller få informasjon om hvor det bombes, eller hvor det eventuelt kan finnes noe hjelp, sier Gry Ballestad, leder for utvikling og humanitært samarbeid i Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom