ForsvarsbyggForsvarsbyggForsvarsbygg

Støymålinger på Ørland

Del
Resultatene viser at det er bra samsvar mellom målinger og beregninger.
Kart med målepunkter.
Kart med målepunkter.

I reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon er det satt krav om at det skal foretas støymålinger. Forsvarsbygg har etablert støymålere som måler lyd fra flyaktivitet på Ørland. Målesystemet består av to faste målepunkter og én måler som er mobil.

Støymålinger 2017-2018
Det har vært gjennomført målinger av støy det siste året. De siste målingene ble gjort under øvelsen Trident Juncture. Tabellen nedenfor viser resultatene av målingene fra målepunktene på kartet. Beregnet maksimalverdi er for sydgående avgang og de aller fleste avganger er gjort sydover.

Målepunkt Beregnet maksimalverdi F-16 Målt maksimalverdi F-16 Beregnet
maksimalverdi F-35
Målt
maksimalverdi F-35
1 76,0 – 87,8 Gj.snitt: 89,0
Høyeste: 98,7
Laveste: 74,5
89,0 – 90,9 Gj.snitt: 87,2
Høyeste: 92,2
Laveste: 80,0
2 78,6 – 87,1 Gj.snitt: 87,2
Høyeste: 94,1
Laveste: 72,9
89,2 – 90,3 Gj.snitt: 90,5
Høyeste: 92,7
Laveste: 84,9
3 96,7 – 98,2 Gj.snitt: 107,7
Høyeste: 113,1
Laveste: 97
104,4 – 115,5 Gj.snitt: 107,5
Høyeste: 112,6
Laveste: 103,2
4 98,6 – 114,2 Gj.snitt: 99
Høyeste: 101,6
Laveste: 96,4
114,0 – 115,5
5 97,6 – 105,6 Gj.snitt: 94,2
Høyeste: 99,8
Laveste: 91,4
113 – 115,5 Gj.snitt: 99,6
Høyeste:109,2
Laveste: 95,1
6 94,2 – 101,8 Gj.snitt: 100,8
Høyeste: 105,2
Laveste: 98,3
106,5 – 111,5

Tabellen viser at målingene samsvarer bra med beregnet støynivå. Det er normalt at målinger av enkelthendelser varierer fra beregnet nivå. Beregninger gjøres med en fastsatt meteorologi der det er vindstille.

Flygetraseer
I støyberegningene ligger det til grunn at alle jagerfly skal svinge vestover etter avgang. En del av avgangene som er målt er gjort ved avvikende flygemønster, det vil si at avgangene gikk rett fram uten sving mot vest.

- En del av jagerflyavganger over tid har blitt utført med jevn klatring rett fram uten tidlig sving vestover. I høst har dette tiltatt, og i utstrakt grad vært forårsaket av høy fugleaktivitet ved flyplassen. Relatert til flygtrygging vil også andre forhold kunne framtvinge avvik fra planlagte flygemønster. Eksempler på slike forhold kan være tekniske problemer eller redusert sikt, sier oberst Hans Ole Sandnes, sjef Ørland flystasjon.

Videre rapportering
- Dette er de første målingene og de nye flyene er tidlig i sin innkjøringsfase. Vi planlegger å ha ny rapportering på nyåret. I samarbeid med Ørland kommune skal vi nå se på hvordan vi videre skal rapportere til befolkningen, sier prosjektdirektør for Forsvarsbygg kampflybase Olaf Dobloug.

- Fra kommunens side er vi fornøyd med at støymålinger nå er i ferd med å bli etablert som system og at resultatene fra målingene skal bli tilgjengelige for innbyggerne, sier rådmann Arnfinn Brasø.

Olaf Dobloug, prosjektdirektør Forsvarsbygg kampflybase, tlf. 47 77 77 47 
Ob. Hans Ole Sandnes, stasjonssjef Ørland flystasjon, tlf. 915 03 003 
Arnfinn Brasø, rådmann Ørland kommune, tlf. 72 51 40 00

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Kart med målepunkter.
Kart med målepunkter.
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye