NKVTSNKVTS

Stor undersøkelse skal gi ny kunnskap om syriske flyktningers helse og livskvalitet

Del
I dag sendes det ut spørreskjemaer til 10 000 syriske flyktninger i Norge. Målet er ny kunnskap om psykisk helse og integreringsprosesser.

- Studien vil gi svar på hvordan opplevelser før, under og etter flukt påvirker livet videre, og hvordan integreringsprosessen i et nytt land oppleves, sier Arnfinn J. Andersen, prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Sammen med forsker Øivind Fjeld-Solberg leder han REFUGE-studien, den største kartleggingen av flykningers helse og livssituasjon i Norge, noensinne. Med god svarprosent vil denne studien kunne bli en av de største longitudinelle studier vi kjenner til av flyktningers helse og livssituasjon i reetableringsfasen.

Den 27. november sendes det ut spørreskjemaer til 10 000 syrere som kom til Norge i 2015 eller senere. Studien følges opp med et nytt skjema og intervjuer av utvalgte deltakere om circa ett år.

- Vi håper REFUGE-studien vil gi oss et solid kunnskapsgrunnlag og bidra til å bedre integreringsprosessen for flyktninger og asylsøkere, samt øke vår forståelse av hva som gir god helse og økt livskvalitet i denne delen av befolkningen, sier Fjeld-Solberg.

Anonymt
Det er utfordrende å få folk til å svare på spørsmål om sin helse. Det kan også finnes kulturelle barrierer og motforestillinger mot å delta i slike undersøkelser. - Det er viktig for oss å forsikre alle om at det er trygt å delta og at svarene behandles konfidensielt, uten risiko for at opplysninger kommer på avveie, sier Fjeld-Solberg.

Faktaboks – dette er REFUGE-studien:

  • Studien gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Høgskolen Innlandet, Röda Korsets Högskola og Karolinska Institutet i Sverige.
  • 27. november sendes det ut spørreskjema til 10 000 syrere bosatt i Norge etter 2015.
  • Studien er longitudinell, det vil si at den skal undersøke endringer over tid. Nye spørreskjema sendes høsten 2019.
  • En tilsvarende undersøkelse gjennomføres parallelt i Sverige. Dette gir en unik mulighet til å sammenligne prevalenser og ulike funn på tvers av landegrenser.
  • REFUGE er et akronym og står for «REsettlement For Uprooted Groups Explored».

Faktaboks om NKVTS:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. NKVTS samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Kontakt:

Prosjektleder for REFUGE-studien, Arnfinn J. Andersen

Forsker II, Øivind Fjeld-Solberg

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder for REFUGE-studien, Arnfinn J. Andersen https://www.nkvts.no/ansatt/arnfinn-j-andersen/


Forsker II, Øivind Fjeld-Solberg https://www.nkvts.no/ansatt/oivind-fjeld-solberg/

Bilder

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye