FN-sambandet

Oversikt over ILO-konferansen juni 2018

Del
I dag åpnet Den internasjonale arbeidskonferansen i Genève. Det er en årlig konferanse som varer i to uker, 28. mai til 8. juni. Konferansen fungerer som generalforsamlingen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål.

Flere enn 5 700 delegater fra de tre partene i organisasjonen – myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner – er representert og kommer fra de 187 medlemslandene til ILO.

FN-sambandet vil være representert i Genève den siste uka. Vi vil følge og rapportere om flere saker, blant annet diskusjonen ILO vil ha om FNs bærekraftsmål. Vi følger den norske delegasjonen tett.

Kontakt: Jonas Iversen, ILO-rådgiver, FN-sambandet, tlf.: +47 958 24 491, e-post: jonas.iversen@fn.no.

Temaer, rapporter og norske representanter

Her er en oversikt over hovedtemaene for årets konferanse, ofte med lenke til en fersk ILO-rapport om temaet, og kontaktinfo til de fra den norske delegasjonen som følger de ulike temaene:

1) Vold og trakassering på arbeidsplassen

Dette temaet har fått mye internasjonal oppmerksomhet det siste året, blant annet gjennom den såkalte metoo-kampanjen. Temaet henger sammen med temaet om likestilling, som årets rapport fra ILOs general-direktør fokuserer på. Diskusjonen i år vil handle om utformingen av nye internasjonale regler omkring dette, enten i form av en konvensjon eller en rekommandasjon (der den førstnevnte er mest forpliktende). Nye regler blir eventuelt vedtatt først på ILO-konferansen i 2019.

Les rapportene om vold og trakassering her

Les rapporten til ILOs general-direktør om likestilling her.

Den norske delegasjonen som følger møtet om vold og trakassering:

Isabel Sotuyo

Cathrine Sunde

Liz Helgesen

Nora Sørensen

Mirjam Folkvord

Arbeidstilsynet

NHO

Unio

Unio

YS

isabel.sotuyo@arbeidstilsynet.no

cathrine.sunde@nho.no

lh@unio.unio

ns@unio.no

mirjam.folkvord@ys.no

2) Sosial dialog og trepartssamarbeid

Norge er blant de landene i ILO som får mest oppmerksomhet når det kommer til bruken av nasjonal sosial dialog mellom partene i arbeidslivet – en viktig pilar i den såkalte norske modellen. ILO mener at denne måten å organisere arbeidslivet på er en viktig forutsetning for sosial rettferdighet og fred.

Les rapporten om sosial dialog og trepartssamarbeid her

Den norske delegasjonen som følger møtet om sosial dialog:

Charlotte Gede Vidnes

Henrik Munthe

Siri Relling

ASD

NHO

LO

cgv@asd.dep.no

henrik.munthe@nho.no

 siri.relling@lo.no

3) Utviklingssamarbeid til støtte for FNs bærekraftsmål

ILO-konferansen vil diskutere hvordan ILOs trepartsstruktur, utviklingsarbeid og normative agenda best kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, spesielt mål 8 om anstendig arbeid.

Les rapporten om utvikling og bærekraftsmålene her

Den norske delegasjonen som følger møtet om utvikling og FNs bærekraftsmål:

Lena Hasle

Kristine Alsvik

Kathrine Fauske

UD

NHO

LO

Lena.Hasle@mfa.no

kristine.ostrem.alsvik@nho.no

kathrine.fauske@lo.no

4) Standarder om arbeidstid knyttet til fremtidens arbeidsliv

Regler rundt arbeidstid er en vesentlig del av agendaen om et anstendig arbeidsliv. Med et fremtidsrettet perspektiv, vil standarder om arbeidstid være et hovedtema for the Committee on the Application of Standards. Det er også 24 land som er ført opp til behandling i komiteen som risikerer kritikk for dårlig oppfølging av ulike ILO-konvensjoner og brudd på arbeidsrettigheter. Blant landene som er forventet å få spesiell oppmerksomhet er: Kasakhstan, Hviterussland, Algerie, Georgia, Papua Ny Guinea og Haiti.

Les rapportene her

Den norske delegasjonen som følger møtet om nye arbeidslivstandarder:

Eli Mette Jarbo

Tonje Thue Width

Tore Eugen Kvalheim

Nina Mjøberg

Dag Bjørnar Jonsrud

ASD

NHO

Spekter

LO

YS

emj@asd.dep.no

ttw@nhosh.no

Tore.Eugen.Kvalheim@spekter.no

Nina.mjoberg@lo.no

dbj@ys.no

5) Arbeidsplasser for fred og stabilitet

7. juni vil ILO-konferansen ha en såkalt World of Work Summit. Den vil handle om hvordan sysselsetting og anstendig arbeid kan bidra til fred.

Følg nyheter om ILO-konferansen på: www.fn.no og www.ilo.org

Nøkkelord

Kontakter

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye