Trafikksikkerhetsforeningen

Tryggere trafikkmiljø på vei mot nullvisjonen i regjeringsplattformen

Del
Vi i Trafikksikkerhetsforeningen er glad for at Regjeringen vil fortsette arbeidet med å innfri nullvisjonen for trafikkdrepte ved å videreføre satsingen på utbygging av trygge, effektive veier og gang- og sykkelveier i tillegg til holdningsskapende arbeid.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er glad for at Regjeringen fortsatt vil satse på utbyggingen av tryggere veier, gang og sykkelveier.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er glad for at Regjeringen fortsatt vil satse på utbyggingen av tryggere veier, gang og sykkelveier.

-Det er bra at det fortsatt skal planlegges og bygge nye veistrekninger med et langsiktig perspektiv slik at man tar høyde for en eventuell fremtidig kapasitetsutvidelse, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF

Det at Regjeringsplattformen presiserer at de legger nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken til grunn og prioritere holdningsskapende arbeid, vedlikehold og fornying av infrastrukturen og møtefrie hovedveier for å øke trafikksikkerheten er viktig.

- Møtefrie veier eller tilgivende trafikkmiljø vet vi er det mest effektive trafikksikringstiltakene på vei mot nullvisjonen, og utbyggingen bør forseres videre slik at vi kan nå målene i Nasjonal transportplan om maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen utgangen av 2029, fortsetter Tangstad-Holdal.

Det er positivt at Regjeringen nå skal vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov. Samtidig som trafikksikkerheten skal ivaretas. Den 13. februar skal vi i TSF møte samferselsminister Solvik-Olsen, og ser fram til å diskutere trafikksikkerhet og trygge veier videre med statsråden, avslutter Geirr Tangstad-Holdal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er glad for at Regjeringen fortsatt vil satse på utbyggingen av tryggere veier, gang og sykkelveier.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er glad for at Regjeringen fortsatt vil satse på utbyggingen av tryggere veier, gang og sykkelveier.
Last ned bilde

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Plogveien 7
0679 Oslo

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg pressemeldinger fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trafikksikkerhetsforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye