Miljødirektoratet

16 klimatilpasning-prosjekter får støtte

Del

Miljødirektoratet deler ut 6,6 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for å øke kunnskapen om klimatilpasning.

Turvei og gjenåpnet bekkeløp med våtmarksvegetasjon i kantene i Tidemannsparken i Oslo. Gjenåpning av bekkeløp regulerer avrenningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold. Fotograf: Bård Bredesen
Turvei og gjenåpnet bekkeløp med våtmarksvegetasjon i kantene i Tidemannsparken i Oslo. Gjenåpning av bekkeløp regulerer avrenningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold. Fotograf: Bård Bredesen

- Det er gledelig å se at kommunene ønsker å øke kunnskap om klimatilpasning. Det er mange gode søknader og søknadsbunken er større enn fjorårets, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I fjor ble det søkt om støtte for totalt 21 millioner kroner. I år har Miljødirektoratet mottatt 48 søknader for til sammen 22,6 millioner kroner.

Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

Det er syvende år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd. 

Klimatiltak i hele Norge

Kommuner fra 8 fylker har søkt om støtte til økt kunnskap om klimatilpasning. Årets tilskuddsmidler fordeles mellom små og store kommuner i hele landet. Noen kommuner samarbeider fra ulike sider av landet fordi de har de samme utfordringene. Andre velger å samarbeide om prosjektene da de ligger inntil hverandre geografisk.

Kommunene i Dalane vannområde, Vannregion Rogaland og nettverk for klimatilpasning i Rogaland får støtte til å tilrettelegge for økt samarbeid mellom kommunene og innlemme klimatilpasningsarbeid inn i vannområdeorganiseringen.

Varierende tematikk

Tematisk omhandlet mange av søknadene overvann, flom, havnivåstigning og stormflo. Trondheim kommune får støtte til å foreta en detaljert modellering av bølgepåvirkning for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om bølgepåvirkning i kystsonen. Bodø kommune skal utvikle en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen og visualisere denne analysen i 3D for bruk i arealplanlegging.

Det var også flere søknader knyttet til naturbaserte løsninger. Rogaland fylkeskommune får tilskudd til å gjennomføre kunnskapsoppbygging og veiledning om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i fylket. I tillegg får Norges nasjonalparkkommuner støtte til å utvikle kunnskap om hvordan kommunene kan møte konsekvenser av klimaendringene for ulike naturtyper både i og utenfor nasjonalparkene.

Faktaboks: Kommuner og prosjekter som har fått støtte

Innlandet

 • Lom kommune, Klimatilpasning nasjonalpark og naturområder

Nordland 

 • Bodø kommune, Klimapåvirkning i kystsonen
 • Vågån kommune, Sikring av Kabelvåg mot havnivåstigning

Oslo 

 • Oslo kommune, Prosessveiledning for fordrøyning av overvann
 • Oslo kommune, Vegetasjon brukt som flomdempende tiltak
 • Oslo kommune, Krafttak for digitalisering av overvannsanlegg

Vestfold og Telemark 

 • Larvik kommune, Klimameny
 • Sandefjord kommune, Stormflo i Sandefjord‑ konsekvenser og tiltak

Vestland 

 • Bjørnafjorden kommune, Gjenåpning av Baronselva som flomsikringstiltak
 • Eidfjord kommune, Klimaendringar og klimatilpassing i Eidfjord

Viken

 • Hole kommune, Kunnskapsbasert klimatilpasning overvann og flom

Rogaland

 • Eigersund kommune, Klimasårbarhetsanalyse for Sokndal kommune
 • Eigersund kommune, Klimasatsing gjennom Dalane vannområde
 • Rogaland Fylkeskommune, Kompetanseheving på naturbaserte løsninger
 • Stavanger kommune, Formidling og visualisering av klimadata

Trøndelag

 • Trondheim kommune, Analyse av bølgepåvirkning i Trøndelag

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Turvei og gjenåpnet bekkeløp med våtmarksvegetasjon i kantene i Tidemannsparken i Oslo. Gjenåpning av bekkeløp regulerer avrenningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold. Fotograf: Bård Bredesen
Turvei og gjenåpnet bekkeløp med våtmarksvegetasjon i kantene i Tidemannsparken i Oslo. Gjenåpning av bekkeløp regulerer avrenningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold. Fotograf: Bård Bredesen
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom