Norsk Folkehjelp

Betydelig framdrift i FN-forhandlingene om atomvåpenforbud

Del
132 land deltok i den første runden med FN-forhandlinger om atomvåpenforbud, som ble avsluttet i New York fredag kveld. De lot seg ikke distrahere av atomvåpenstatenes boikott av forhandlingene.

-Atomvåpen truer alles sikkerhet. Dette er våpen som er laget for å drepe millioner av mennesker på et øyeblikk. Siviliserte land mener at dette ikke lenger er akseptabelt. I motsetning til Norges regjering, som boikotter forhandlingene sammen med atomvåpenstatene, innser to tredeler av FNs medlemsland at vi ikke kan vente på de verste aktørene i verden før vi vedtar internasjonale lover om hva som er rett og galt, sier våpenpolitisk rådgiver Grethe Østern i Norsk Folkehjelp. Hun deltok i forhandlingene sammen med Norsk Folkehjelps partnere i det internasjonale styret i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

 Det var enda flere land som deltok i den første forhandlingsrunden enn det var land som stemte ja før jul til FN-resolusjonen om å starte forbudsprosessen. Presidenten for forhandlingene, ambassadør Elaine Whyte fra Costa Rica, fikk et meget godt grunnlag for å lage et første avtaleutkast før de endelige forhandlingene, som finner sted 15. juni-7. juli.

 -Det er imponerende hvor samstemt de aller fleste statene er i sitt syn på hvordan forbudet bør se ut. Selvfølgelig var det forskjellige synspunkter på noen områder, men retningen er klar. Dette blir et kategorisk forbud mot atomvåpen, basert på forbudsavtalene som allerede finnes mot biologiske våpen, kjemiske våpen, landminer og klaseammunisjon, sier Østern.

Forbudet blir et juridisk og politisk verktøy som skal brukes i en lang og kontinuerlig prosess for å redusere og forhåpentligvis til slutt eliminere den risiko som atomvåpen utsetter oss for. Nesten alle landene som deltok i forhandlingene ville ha forbud mot å lagre, bruke, utplassere, erverve, utvikle og produsere atomvåpen, samt mot å bistå, oppmuntre eller påvirke noen til forbudte handlinger. Det var også bred støtte for å inkludere et eksplisitt forbud mot finansiering av atomvåpenrelaterte handlinger. De fleste land mener at detaljene om hvordan destruksjonen av atomvåpen skal skje, skal fremforhandles i egne protokoller for hver atomvåpenstat etter hvert som de slutter seg til avtalen.

Avtalen kommer også høyst sannsynlig til å inneholde en forpliktelse til at statspartene samarbeider med og støtter hverandre i å gjennomføre avtalen, på områder som lagerdestruksjon, støtte til ofre for prøvesprengninger og utbedring av forurensning. Statspartene vil også måtte arbeide aktivt for å fremme forbudsavtalens normer, påvirke stater med atomvåpen til å ruste ned og slutte seg til avtalen, og arbeide for en atomvåpenfri verden.

-Dette er det mest lovende initiativet innen kjernefysisk nedrustning på flere tiår. Det er sørgelig at Norge har valgt å stille seg på atomvåpenstatenes side og boikotter FN-forhandlingene. Dette forbudet vil bli fremforhandlet, vedtatt og åpnet for signering i løpet av den nærmeste framtid. Det er ikke for sent for Norge å slutte seg til forhandlingene. Gjør vi ikke det vil vi bli del av et stadig mindre mindretall som står utenfor den nye normen mot atomvåpen, sier Østern.

Seniorrådgiver Mine-og våpenpolitikk Grethe Østern er i New York og kan kontaktes på telefon +47 90078208

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin kan kontaktes på telefon: 90796835

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye