Miljødirektoratet

14000 elvemuslinger satt ut i Årvikelva

Del

Målet er å styrke den utrydningstruede elvemuslingen, som renser vann og er viktig for økosystemet i vassdrag.

RENSER VANN: Hver elvemusling kan filtrere opptil 50 liter vann i døgnet. Utsettingen av elvemusling i Årvikelva i Tysvær i Rogaland er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028. Foto: Bjørn Mejdell Larsen
RENSER VANN: Hver elvemusling kan filtrere opptil 50 liter vann i døgnet. Utsettingen av elvemusling i Årvikelva i Tysvær i Rogaland er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028. Foto: Bjørn Mejdell Larsen

– Årvikelva er det første av flere vassdrag i Norge hvor det skal settes ut store mengder små elvemuslinger fra elvas egen bestand. Elva hadde bare 200-300 gamle muslinger igjen, og bestanden var derfor truet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

– Norge har spesielt ansvar

5. mai ble 14 000 elvemuslinger satt ut i Årvikelva, som ligger i Tysvær kommune i Rogaland. De er produsert ved et kultiveringsanlegg som ligger på Austevoll utenfor Bergen, og er avkom etter lokale elvemuslinger som ble samlet inn fra Årvikelva i 2018.

– Basert på kunnskap fra prøveutsettinger i andre vassdrag håper og tror vi at elvemuslingene som nå er satt ut i elva vil klare seg og produsere avkom de neste 100-150 årene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Utsettingen av elvemusling i Årvikelva er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028. Formålet er at alle gjenværende naturlige populasjoner skal bevares eller styrkes.

– Elvemuslingen er en truet art. Norge har et spesielt ansvar for den, fordi over halvparten av alle gjenværende elvemuslinger i Europa lever i Norge, sier Ellen Hambro.

Renser 50 liter vann i døgnet

Det er satt av fire millioner kroner på statsbudsjettet til innsamling og produksjon av elvemuslinger i år, både til Årvikelva og andre elver i Norge som har en sårbar bestand av elvemusling. I tillegg har Miljødirektoratet i år gitt 200 000 kroner i tilskudd for å gjennomføre andre lokale tiltak i Årvikelva, for å redusere erosjon som er skadelig for elvemuslingen.  

– Elvemusling er en nøkkelart ved at den har stor evne til å rense vannet i elva. Hver musling filtrerer opptil 50 liter vann i døgnet, og fungerer derfor som et lite vannrenseanlegg, sier Hambro.

Settes ut tre nye steder neste år

Elvemuslingene filtrerer for eksempel ut partikler og næringsstoffer i vannet. Nå finnes arten i rundt 400 vannlokaliteter i Norge. Mange har problemer med rekrutteringen, og en stadig forgubbing i mange vassdrag gjør at om lag en tredel av våre bestander står i fare for å dø ut.

– Det foregår allerede produksjon av småmuslinger fra andre truede bestander til neste års utsettinger. Det skal da tilbakeføres muslinger til tre elver ulike steder i landet, sier Hambro.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

RENSER VANN: Hver elvemusling kan filtrere opptil 50 liter vann i døgnet. Utsettingen av elvemusling i Årvikelva i Tysvær i Rogaland er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028. Foto: Bjørn Mejdell Larsen
RENSER VANN: Hver elvemusling kan filtrere opptil 50 liter vann i døgnet. Utsettingen av elvemusling i Årvikelva i Tysvær i Rogaland er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028. Foto: Bjørn Mejdell Larsen
Last ned bilde
Nyprodusert elvemusling settes ut i Årvikelva i Tysvær i Rogaland 5. mai. Foto: Emilie Moi Eikje
Nyprodusert elvemusling settes ut i Årvikelva i Tysvær i Rogaland 5. mai. Foto: Emilie Moi Eikje
Last ned bilde
Små nyproduserte elvemuslinger satt ut i Årvikelva, sammen med marmorgrus som de har blitt produsert i. Marmorgrusen er kalkrik og gunstig for elvemuslingene å grave seg ned i. Foto: Emilie Moi Eikje
Små nyproduserte elvemuslinger satt ut i Årvikelva, sammen med marmorgrus som de har blitt produsert i. Marmorgrusen er kalkrik og gunstig for elvemuslingene å grave seg ned i. Foto: Emilie Moi Eikje
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom