Miljødirektoratet

136 kommuner og fylker søker om Klimasats-støtte

Del

Klimasats fordeler i år 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet har fått 331 søknader.

Utslippsfri Oslofjord: Sju havner i Oslofjorden fikk 2,4 millioner til et Klimasats-prosjekt i fjor for å utvikle klimavennlige løsninger. Oslo havn skal kutte utslipp av klimagasser med 85 prosent innen 2030. Målet er å bli en nullutslippshavn, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF. Foto: Miljødirektoratet.
Utslippsfri Oslofjord: Sju havner i Oslofjorden fikk 2,4 millioner til et Klimasats-prosjekt i fjor for å utvikle klimavennlige løsninger. Oslo havn skal kutte utslipp av klimagasser med 85 prosent innen 2030. Målet er å bli en nullutslippshavn, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF. Foto: Miljødirektoratet.

– Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle i planen, og Klimasats skal være en støtte i arbeidet med å kutte klimagassutslippene. Det er flott å se at det er kommet inn så mange søknader, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Årets søknadsbunke forteller at kommunene ønsker å satse mer på gjenbruk. Sirkulær økonomi er derfor populært blant søkerne.

Lokalt klimaarbeid er viktig

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen ble opprettet i 2016.

Siden da har Klimasats støttet over 1300 prosjekter i alle landets fylker med mer enn én milliard kroner.

 – Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

For 2021 er det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats for kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen har i tillegg bevilget 80 millioner kroner til støtte til hurtigbåter i fylkeskommunale samband. Søknadsfristen for dette annonseres snart.

Det skal også være tre andre mindre søknadsfrister: 1) for tidlig kartlegging, 2) ladepunkt for de som ikke har fått særlig støtte før, 3) merkostnader i anskaffelser.

Alle fylker har søkt

I år er det 136 ulike søkere og det har kommet 14 nye kommunenavn i søkerbunken. Totalt er det søkt om i overkant av 321 millioner kroner.

Longyearbyen lokalstyre på Svalbard kunne være med for første gang og de har søkt om cirka 1,5 millioner kroner fordelt på tre søknader.

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. Oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter forventes å komme i løpet av juni.

35 ulike søknader fra Oslo

Oslo kommune har alene søkt om cirka 65 millioner kroner fordelt på 35 søknader.

Kristiansand har søkt om cirka 16 millioner kroner fordelt på sju søknader. Trondheim søker om rundt 14 millioner kroner fordelt på ni søknader.

Fylkesvis fordeling med samlet søkesum og antall søknader til Klimasats for 2021

Med forbehold om eventuelle feil.

 • Agder: cirka 30 millioner kroner – 34 søknader
 • Innlandet: cirka 25 millioner kroner – 26 søknader
 • Møre og Romsdal: cirka 29 millioner kroner – 29 søknader
 • Nordland: cirka 14 millioner kroner – 13 søknader
 • Oslo: cirka 64 millioner kroner – 33 søknader
 • Rogaland: cirka 22 millioner kroner - 29 søknader
 • Troms og Finnmark: cirka 13 millioner kroner – 18 søknader
 • Trøndelag: cirka 27 millioner kroner – 22 søknader
 • Vestfold og Telemark: cirka 22 millioner kroner – 38 søknader
 • Vestland: cirka 26 millioner kroner - 32 søknader
 • Viken: Ca48 millioner kroner – 54 søknader

De 331 Klimasats-søknadene fordeler seg på følgende tiltakstyper

 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging 
 • Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser/innkjøp 
 • Merkostnader ved investering i utslippsfrie og biogassdrevne maskiner og kjøretøy 
 • Klimavennlige bygg og anlegg 
 • Kartlegge mulige klimatiltak i bygge- og anleggsarbeider 
 • Transporttiltak 
 • Ladepunkter til kommunale tjenestebiler 
 • Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak 
 • Interkommunale nettverk 
 • Merkostnader
 • Andre tiltak

Kriterier for å få støtte 

I utvelgelsen legger vi blant annet vekt på potensialet for utslippsreduksjoner, om tiltakene er innovative og ambisiøse og vi vurderer overføringsverdien til andre kommuner.

Prosjektene som får støtte må være politisk forankret i kommunen, og de må selv bidra med egeninnsats.

Kunnskapsbank for kommunene 

Klimasats-prosjektene gir ikke bare utslippskutt, de fører også til mye kunnskap som er nyttig og som gjøres tilgjengelig for alle kommuner.

Under lenker vi til oversikten over alle prosjekter som har fått tilsagn, hvor du kan finne søknader, tilsagn, rapporter og annen informasjon.

Vi har veiledning i lokalt klimaarbeid for kommunene basert på Klimasats-erfaringer. Blant annet har vi regelmessige webinarer og podkaster med deling av kunnskap fra Klimasats-prosjekter.

Fakta om Klimasats  

 • Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016.
 • Støtte skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
 • Støtten skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, og kommunen må ha en egeninnsats. 
 • Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg. 
 • Klimasats støtter ikke klimatilpasningstiltak. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for kunnskap om tilpasning.

Mer om klimasats og klimaarbeid i kommunene 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Utslippsfri Oslofjord: Sju havner i Oslofjorden fikk 2,4 millioner til et Klimasats-prosjekt i fjor for å utvikle klimavennlige løsninger. Oslo havn skal kutte utslipp av klimagasser med 85 prosent innen 2030. Målet er å bli en nullutslippshavn, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF. Foto: Miljødirektoratet.
Utslippsfri Oslofjord: Sju havner i Oslofjorden fikk 2,4 millioner til et Klimasats-prosjekt i fjor for å utvikle klimavennlige løsninger. Oslo havn skal kutte utslipp av klimagasser med 85 prosent innen 2030. Målet er å bli en nullutslippshavn, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF. Foto: Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom