Kompetanse Norge

10 millioner kroner til kompetanseløft for Kongsbergindustrien

Del

Kongsbergindustrien er blitt hardt rammet av koronakrisen og oljeprisfallet. Kompetanseløft skal bidra til å bevare og videreutvikle kompetansen i industriklyngen.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Den økonomiske situasjonen er krevende for mange industribedrifter, og Kongsbergindustrien er blant de miljøene som er særlig utsatt. Hensikten med bevilgningen på 10 millioner kroner er å sette i gang kompetansehevingstiltak til den lokale arbeidsstyrken, både de som er direkte berørt av permitteringer og oppsigelser, og de som fremdeles står i arbeid. Kompetanse Norge samarbeider nå med partene i arbeidslivet og industrien i Kongsberg om å finne frem til relevante utdanningstilbud med utgangspunkt i industriens behov.

- For arbeidstakere som enten er permitterte eller har mistet jobbene sine, er det viktig å bruke tiden de har til rådighet for å få faglig påfyll. Satsingen på kompetanseutvikling skal bidra til at både ansatte og Kongsbergindustrien fortsatt skal være konkurransedyktig når krisen er over, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Tildelingen skal kanaliseres gjennom et trepartssamarbeid, der representanter for industrien og partene i arbeidslivet definerer og beslutter hvilke kompetansebehov og målgrupper som skal prioriteres i de utsatte bedriftene i klyngen. Et viktig fokusområde for denne satsingen vil derfor være å engasjere bedriftene og å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud på alle utdanningsnivå. Det vil være viktig å få til en helhetlig kompetanseutvikling i bedriftene, noe som ofte er vanskelig hvis bare noen i en bedrift deltar i opplæring. Det faglige innholdet i kompetanseløftet er allerede definert til å konsentrere seg om industriell digitalisering (Industri 4.0).

- Frem til nyttår vil representanter for industrien og partene i arbeidslivet jobbe med å konkretisere opplæringsbehovene nærmere og tildele midler slik at utdanningstilbud innenfor industriell digitalisering kan starte på nyåret i 2021. Vi regner med at både fagskoler og universitet vil bidra med å utvikle relevante tilbud, sier Skule.

Bilder

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom