FN-sambandet

10.-21. juni: Den internasjonale arbeidskonferansen i Genève

Del

Årets arbeidskonferanse i Genève står for døren. Statsminister Erna Solberg taler for ILO-konferansen mandag 10. juni. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltar også på konferansen.

Årets ILO-konferanse vil markere ILOs 100-årsjubileum. Konferansen er årets generalforsamling for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs organisasjon for arbeidsliv. Det vil også bli diskusjoner om fremtidens arbeidsliv, og en mulig ny konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet.

FN-sambandet vil være til stede i Genève den første uka av ILO-konferansen. For kontakt med de ulike norske delegasjonene, kontakt FN-sambandets kommunikasjonsleder Ellen Sporstøl.

Her er en liten oversikt over noe av det som foregår på årets ILO-konferanse:

Noen av statslederne som vil tale på årets ILO-konferanse:

Mandag 10. juni

  • Norge: Erna Solberg
  • Sverige: Stefan Löfven
  • Tyrkia: Recep Tayyip Erdogan

Tirsdag 11. juni

  • Frankrike: Emmanuel Macron
  • Tyskland: Angela Merkel

Se oversikten over statslederes taler ved årets ILO-konferanse her

10.-21. juni: Komiteene for årets ILO-konferanse

Komiteene diskuterer ulike temaer og ferdigstille hver sine rapporter, konklusjoner eller andre sluttdokumenter som de har laget et utkast til, før dette blir presentert i plenumssalen for å bli vedtatt. Under årets ILO-konferanse skal følgende komiteer diskutere følgende temaer:

Komiteen for anvendelse av standarder (The Committee on the Application of Standards (CAS)) – Komiteen trekker ut bestemte land som har brutt bestemte ILO-konvensjoner. Noen av verstinglandene får spesiell oppmerksomhet hvert år, og omtales som «dobbelt-fotnote-land». Hvilke land som får dobbelt fotnote i år avsløres trolig i sin helhet mandag 10. juni.

Les mer om komiteen her

Standardsetting komiteen (Standard Setting Committee) – Komiteen skal i år diskutere vold og trakassering i arbeidslivet. Dette temaet var i fokus også på fjorårets ILO-konferanse. Planen er at diskusjonen skal munne ut i en ny konvensjon om dette temaet på årets konferanse.

Her finner du bakgrunnsdokumentene

Komiteen for helheten (Committee of the Whole) – Komiteen er spesiell i år i forbindelse med ILOs 100-årsjubileum. Komiteen skal vurdere en eventuell hundreårserklæring for ILO, med bakgrunn i ILO Centenary outcome document og rapporten til Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv. Verdenskommisjonen var en midlertidig kommisjon som ILO nedsatte, der blant annet norske Kristin Skogen Lund var medlem.  

Les mer om komiteen og bakgrunnsdokumenter her

13.-18. juni: Ulike tematiske debatter om fremtidens arbeidsliv

Torsdag 13. juni: Om barnearbeid og organisasjonsfrihet

10:00–12:40 - TOGETHER for a brighter future without child labour

15:00–17:30 - Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining: A foundation of decent work

Fredag 14. juni: Om kompetanse og ferdigheter

10:30–12:00 – Jobs and skills for a brighter future

15:30–17:00 – Om Securing sustainable transitions over the life course

Mandag 17. juni: Om teknologi

10:30–12:00 - Technological pathways for decent work

Tirsdag 18. juni: Om samarbeid og business

10:00–12:00 - Multilateralism for an equitable future of work

15:30–17:00 - Business for decent work

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.