Kilden kjønnsforskning.no

– Ny kunnskap om kvinnehelse må inn i læreplaner og ut i praksis

Del
Forrige uke leverte Kvinnehelseutvalget sin rapport. Ny kunnskap om kvinners helse har fortsatt ikke nådd utdanningen og behandlingsapparatet, mener medisinske forskere.
2.mars ble NOU-en «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Deicman i Bjørvika i Oslo. Foto: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no
2.mars ble NOU-en «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Deicman i Bjørvika i Oslo. Foto: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no

Skrevet av: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no

Kvinners helse blir nedprioritert

Denne uken ble NOU-en, «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» ferdig, og overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol av utvalgsleder Christine Meyer. Rapporten gikk ut på høring 8. mars.

Utvalget fastslår at for å få til et godt og likeverdig helsetilbud til alle må man ta kjønn i betraktning både i helse- og omsorgstjenesten og i helsefaglig forskning og utdanning.

De konstaterer at kvinners helse er nedprioritert og peker på fire hovedårsaker til dette: Kvinners helse har lav status, mangelfull samordning gir dårligere helsetjenester, kunnskapen når ikke fram til tjenestene, og kvinners stemmer har for lite gjennomslag.

Mer kampskrift, mindre forskning

Johanne Sundby er gynekolog og professor i samfunnsmedisin og global helse. Hun ledet den forrige NOU-en om kvinnehelse som ble lagt frem i 1999, og er i store trekk fornøyd med den nye.

– Der vi ble utfordret til å se på sykemeldinger og uføretrygd hos kvinner, og kvinners arbeidshelse, er den nye NOU-en noe mer opptatt av helsesystemet og spesifikke lidelser, sier hun.

– Den bærer også preg av at det ikke har sittet like mange forskere i dette utvalget som i det forrige. Vi var svært opptatt av den faglige forankringen. Dette utvalget har ikke fokusert like mye på forskningen, men mer på helseulikhet og helsetjenester.

Les hele saken i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Johanne Sundby
j.s.sundby@medisin.uio.no
Mobiltelefon
90558704

Bilder

2.mars ble NOU-en «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Deicman i Bjørvika i Oslo. Foto: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no
2.mars ble NOU-en «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Deicman i Bjørvika i Oslo. Foto: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom