Kilden kjønnsforskning.no

– Likestilling må opp på norsk klimaagenda 

Del

Grønn omstilling og effektive klimatiltak er blant høstens store politiske diskusjoner i Norge. Men hvilken betydning dette har for en av bærebjelkene i den norske velferdsmodellen, likestilling mellom kjønnene, vet vi lite om. Dette setter Kilden kjønnsforskning.no på agendaen 18. november, når de inviterer til årskonferanse.

Vil du dekke konferansen? Se kontaktinformasjon nedenfor. 

Likestilling mellom kjønnene er viet et eget FNs bærekraftsmål. Men likestilling skal også inngå i alle øvrige mål FN har satt for å bekjempe fattigdom og stoppe klimaendringene. Også EU-kommisjonen har vært tydelige på at klimaomstilling forutsetter sosial utjevning og kjønnslikestilling. Koblingen kjønn og klima har også vært et tema under siste ukers klimaforhandlinger i Glasgow.  

Dette åpner for flere interessante spørsmål om hvordan hensyn til kjønn og likestilling ivaretas i den grønne omstillingsprosessen som også likestillingslandet Norge er i gang medLikevel er likestilling så langt ikke en del av den norske klimaagendaen.  

– Når vi nå skal omstille oss til et klimavennlig samfunn er det viktig å huske på at det både er folk som driver omstillingen og som skal bo i det nye klimavennlige samfunnet. Da må man også ta hensyn til kjønn og likestilling, sier Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no.  

I en hjemlig kontekst vet vi at likestilling og kvinners yrkesdeltakelse har vært avgjørende for den norske velferden. Jens Stoltenberg sa i sin tid at norske kvinner hadde vært viktigere for norsk økonomi enn oljen. Dersom norske kvinner hadde jobbet like lite som kvinner gjennomsnittlig gjorde i OECD-landene ville verditapet tilsvart hele oljeformuen vår.  

Foreløpig finnes det lite forskning som har inkludert kjønnsperspektiver i studier av klimaendringer og klimatiltak i det globale Nord. Men noe forskning finnes. Vi vet for eksempel at det er kjønnsforskjeller både med hensyn til reisevaner, og hvilke klimatiltak man er villig til å akseptere. Dessuten viser forskning at det er menn som står for forvaltning av norsk utmark.  

– Kildens mål er at dette skal opp på norsk klimaagenda. Ett viktig perspektiv for oss er hvordan likestilling kan være en ressurs for vellykket grønn omstilling. Vi spør også om omstillingen til et grønt skifte gir oss en anledning til å gjøre noe med utfordringen vi har med at både utdanningsvalg og arbeidsliv er såpass kjønnsdelt. Vi håper dette perspektivet også kan inspirere forskerne, sivilsamfunn og beslutningstagere som vi ønsker å nå med vår årskonferanse.  

– Derfor er det mye som står på spill når samfunnet står foran en så stor endring som det grønne skiftet, sier Rustad. 

Kort om konferansen  

Kilden arrangerer sin første årskonferanse 18. november 2021 (Forskningsrådets lokaler, Auditoriet Moser). Konferansen skal være en årlig møteplass for forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og beslutningstagere for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv.

Blant dagens innledere og paneldeltakere er Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning, Mari Sundli Tveit, direktør i Norges forskningsråd, Julie Rødje, leder i Spire, Aase Kristine Lundberg, forsker II ved Nordlandsforskning, Curt Rice, rektor ved NMBU, Maren Esmark generalsekretær i Naturvernforbundet, Håvard Skjerstad Andersen, markeds- og kommunikasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund og mange flere.  

Mer informasjon og fullstendig program finnes på arrangementssiden på kjønnsforskning.no. 

Nyhetssaker fra Kildens nyhetsmagasin om kjønn og klima finner du her

Nøkkelord

Kontakter

Linda Marie Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.no 
E-post: lmr@kilden.forskningsradet.no 
Tlf. 99363152  

Marie Hulthin, rådgiver ved Kilden kjønnsforskning.no  
E-post: marie@kilden.forskningsradet.no 
Tlf. 99402081 

Bilder

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom