Unio

– Applaus fra lønnsnemnda

Del

Applaus, men ikke ei krone ekstra. Likevel: lønnsnemnda går langt i å peke på myndighetene som de ansvarlige for å sikre et varig høyere lønnsnivå som sikrer helseforetakene kvalifisert helsepersonell. – Nå er det ikke lenger noe alternativ for politikerne å peke tilbake til partene for å løse dette, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter er fornøyd med at nemda stadfester at  rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget.
Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter er fornøyd med at nemda stadfester at rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget.

– Nemnda sier at rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget. Det er det samme vi har hevdet hele tiden. Nå må politikerne ned i verktøykassa før krisen vokser seg større, fortsetter hun.

I dag kom «dommen» fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for sykepleiere og andre Unio-grupper i helseforetakene. Den vil ikke strekke seg lengre enn en årslønnsvekst på 2,82 prosent. Nemnda peker på og anerkjenner utfordringer med å rekruttere sykepleiere til helseforetakene, og tar til orde for at lønnsnivået kan være for lavt til å sikre et velfungerende arbeidsmarked for disse gruppene.

I lønnsnemdas avgjørelse heter det at:

Etter flertallets syn er det behovet for at partene i arbeidslivet og ansvarlige myndigheter sammen vurderer tiltak som i fremtiden kan sikre rekruttering og stabilitet for denne gruppen arbeidstakere. Et mellomoppgjør, slik som nemnda nå har oppe til avgjørelse, er imidlertid i begrenset grad egnet til å avhjelpe utfordringene. En frivillig lønnsnemnd er heller ikke det rette organet for å beslutte endringer i relative lønninger i Norge så lenge frontfagsmodellen er rammen.

Lill Sverresdatter Larsen viser til at vi ikke har flere lønnsoppgjør å skusle bort mens krisen vokser seg større og større for norske pasienter:

 – Vi er på full fart inn i den fjerde bølgen. Nå i august måte min hjemby Tromsø gå til det skritt å varsle befolkningen om at de kanskje ikke vil få hjelp på legevakten – det var ikke nok sykepleiere til å bemanne den. NRK meldte tidligere i august om at fungerende ordfører i Karlsøy kommune måtte ta vakter på sykehjemmet, det var ingen andre sykepleiere å ta av. I Bodø har sykepleiermangel ført til stenging av en sykehjemsavdeling. Bare siste uken har byråden i Bergen gått ut i media og bedt helsearbeidere om å melde seg til tjeneste. Det er krise både i kommunene og i helseforetakene, sier Sverresdatter Larsen.

 –  Etter tvungen lønnsnemnd i KS-streiken bestemte vi oss for å prøve frivillig lønnsnemnd i Spekter. Dessverre ble det ikke noe ekstra å hente her. Men i dag har vi fått en klar beskjed fra kvalifiserte nøytrale folk i nemnda om at rekrutteringsutfordringene er reelle. Politikerne som stiller til valg må prioritere befolkningens krav om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og forhandlingsleder for alle Unios medlemmer i Spekter.

Kontakter

Kommunikasjonssjef Tore Bollingmo tlf 928 40 177

Bilder

Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter er fornøyd med at nemda stadfester at  rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget.
Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter er fornøyd med at nemda stadfester at rekrutteringsutfordringene er reelle og ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 375 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

Håper ABE-kuttene skrotes8.11.2021 15:05:45 CET | Pressemelding

- Det er skuffende at regjeringen kutter i basisfinansieringen til universiteter og høgskoler og at regjeringen ikke har funnet plass til å skrote ABE-kuttene, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Regjeringen la fram sine tilleggsforslag til statsbudsjettet i dag. - Vi er selvsagt fornøyd med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for UH-sektoren og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Lied.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom