Kilden kjønnsforskning.no

- Simone de Beauvoirs analyse av alderdommen er fortsatt aktuell

Del

Den franske filosofen Simone de Beauvoirs analyse av kvinneundertrykkelse kan brukes til å forklare undertrykkelse av eldre også i dag, sier Tove Pettersen.

Simone de Beauvoir hevder, ifølge Tove Pettersen, at mange menn opplever alderdom verre enn kvinner fordi den kommer bråere på dem. Foto: Irving Penn/Flickr
Simone de Beauvoir hevder, ifølge Tove Pettersen, at mange menn opplever alderdom verre enn kvinner fordi den kommer bråere på dem. Foto: Irving Penn/Flickr

Tove Pettersen professor i filosofi, publiserte nylig en artikkel hvor hun argumenterer for at alder og kjønn må studeres i sammenheng, og bruker Beauvoirs begrep «alteritet» til å beskrive den andregjøringen både kvinner og eldre utsettes for.

– Alteritet er et filosofisk begrep som betyr annethet. I verket Det annet kjønn viser Beauvoir hvordan tankegangen om at kvinner fra naturens side er vesensforskjellige fra menn kan forklare hvorfor kvinner undertrykkes, forklarer Tove Pettersen.

Kvinnen som ufullstendig mann

Grunntesen i Det annet kjønn er at kvinnen, sammenlignet med mannen, historisk sett har blitt betraktet som defekt og avvikende – en ufullstendig mann. Så lenge kvinnen ikke betraktes som likeverdig er heller ikke gjensidig anerkjennelse mellom kjønnene mulig, skriver Beauvoir.

– I artikkelen «Den gamle (mannen) som Den andre» viser jeg hvordan Beauvoir i Alderdommen bruker teorien om kvinnen som Den andre til å forklare hvorfor eldre undertrykkes. Også eldre oppfattes som annenrangs mennesker, forteller Pettersen.

Les hele artikkelen her.

Nøkkelord

Kontakter

Tove Pettersen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo
tove.pettersen@stk.uio.no
+47 22855849

Bilder

Simone de Beauvoir hevder, ifølge Tove Pettersen, at mange menn opplever alderdom verre enn kvinner fordi den kommer bråere på dem. Foto: Irving Penn/Flickr
Simone de Beauvoir hevder, ifølge Tove Pettersen, at mange menn opplever alderdom verre enn kvinner fordi den kommer bråere på dem. Foto: Irving Penn/Flickr
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg saker fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom