Spekter

- Nå må inntektspolitikken levere

Del

- Koronakrisen har gitt det kraftigste negative omslaget i norsk økonomi i fredstid. For å få økonomien raskes mulig på fote igjen har Regjeringen og Stortinget bidratt med store krisepakker, Norges Bank har satt styringsrenten ned til null og nå er det inntektspolitikkens tur til å levere, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Anne-Kari Bratten er adm.dir. i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Anne-Kari Bratten er adm.dir. i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) offentliggjorde i dag sin endelige rapport foran inntektsoppgjørene i 2020. Rapporten trekker opp et alvorlig bakteppe partene må legge til grunn for oppgjøret. Utvalget uttaler at nedstengningen av økonomisk virksomhet i mars som følge av koronaviruset ikke har noen historiske paralleller.

TBU peker på at det nå er tre faktorer som treffer oss samtidig: Koronasmittesituasjonen som har gjort det nødvendig helt eller delvis å stenge ned deler av arbeidslivet, effektene av lavere internasjonal handel og oljeprisfallet.

Frontfaget må legge normen

TBU trekker spesielt frem betydningen av frontfagsmodellen som alle partene i arbeidslivet har sluttet seg til gjennom blant annet arbeidet i Holden III-utvalget. Modellen bygger på at den lønnsveksten som avtales i forhandlingene for konkurranseutsatt sektor må være normgivende for de etterfølgende forhandlingene.

- Spesielt nå er frontfagsmodellen viktig. Skal vi komme ut av en arbeidsledighet som vi ikke har sett siden 30-tallet må alle lønnsoppgjør bidra. Ingen grupper kan bevilge seg høyere lønnsoppgjør enn det konkurranseutsatt sektor kan tåle - verken offentlig ansatte eller ledere. Årets lønnsoppgjør må derfor være et solidaritetsoppgjør, der de som har jobb bidrar med en lønnsvekst som gjør at flest mulig av de som er ledige og permitterte raskest mulig kommer tilbake i arbeid. Det viktigste bidraget arbeidslivets parter kan gi, er full oppslutning om frontfagsmodellen, sier Bratten.

TBU anslår prisveksten i år til 1,2 prosent. I gjennomsnitt er overhenget, altså hvor mye lønnsnivået ved utløpet av året ligger over gjennomsnittsnivået for hele året, fra 2019 til 2020 også 1,2 prosent.

- Dette viser at de fleste arbeidstakere, selv uten nye lønnstillegg i år, vil opprettholde kjøpekraften, avslutter Bratten.

NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III)

TBU (pressemelding): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020 - endelig rapport

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Anne-Kari Bratten er adm.dir. i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Anne-Kari Bratten er adm.dir. i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Last ned bilde

Om Spekter

Spekter
Spekter
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg saker fra Spekter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Spekter

Ny krisepakke fra regjeringen: Viktig bidrag for normalisering29.5.2020 13:58:25 CESTPressemelding

- Det er positivt at regjeringens tiltakspakke legger grunnlag for en mer normal situasjon for både virksomheter og ansatte og det er viktig at de foreslåtte tiltakene ikke varer lenger enn nødvendig. Bedriftene er nå avhengig av å raskt få i gang produksjonen, øke produktiviteten og få alle permitterte og arbeidsledige inn i ordinære ansettelsesforhold og verdiskapende arbeid. Det er avgjørende for vekst og velferd, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Frykter kollaps i kollektivtrafikken30.3.2020 20:32:45 CESTPressemelding

- Situasjonen til kollektivtrafikkaktørene er akutt og alvorlig, og krisepakken regjeringen la frem på fredag er for lite forpliktende. Regjeringen varsler en ny gjennomgang i revidert nasjonalbudsjett, men kollektivselskapene har ikke tid til å vente til i mai. Dette er aksjeselskaper som kan gå konkurs dersom det ikke kommer økonomiske midler raskt. Dette er ikke virksomheter som samfunnet bare kan se på at blir avviklet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Streiken fra YS/Negotia var tariffstridig og ulovlig - viktig seier for den norske modellen i Arbeidsretten27.9.2019 10:42:18 CESTPressemelding

- Det er en seier for den norske modellen at Arbeidsretten nå har slått fast at en fagforening ikke kan streike i mellomoppgjørene for spørsmål som hører hjemme i hovedoppgjørene. Dette er en viktig avklaring for å unngå at antallet streiker som kan ramme samfunnet og norske bedrifter øker, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom