Unio

- Det haster for studentene

Del

- Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied. I dag tok hun opp temaet i et møte partene i arbeidslivet hadde med statsministeren og flere statsråder.

- Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Sol Nodeland
- Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Sol Nodeland

I november kom rapporten fra Ekspertgruppen som så på studentenes situasjon.  Studentenes økonomi var imidlertid ikke et tema. Dette lovte høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim å komme tilbake til snarlig.

- Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har. Krisepakken til studentene må kompensere for tapt inntekt for alle studenter, sier Lied.

Studentene mistet over natten ekstrainntekt som de fleste er avhengige av. I tillegg har de blitt isolerte, har mistet undervisning og møteplasser. Regjeringen tilbød i fjor studentene ekstra lån og at deler av dette lånet kunne gjøre som til stipend om de kunne dokumentere tap av inntekt.

- Studenter som blir permittert fra deltidsjobben sin skal ikke trenge å betale for pandemiens konsekvenser selv gjennom økt lån, slår Lied fast.

Hun mener studenter som blir permittert eller oppsagt må få en økonomisk krisepakke på linje med dagpenger.

- Økonomisk trygghet vil kunne hjelpe på også den psykososiale situasjonen. Usikker økonomi, nedstenging av campus, manglende mulighet for å gjennomføre praksis og mangel på sosiale møteplasser bidrar til en totalsituasjon preget av usikkerhet og opplevelse av å mangle kontroll i eget liv. I tillegg har studentene gjennom pandemien opplevd å ha liten innflytelse på avgjørelser som er tatt, som er svært inngripende i livet deres, sier Lied.

Lied er i fortsettelsen opptatt av at også studentene inkluderes i beredskapsplaner.

- Hvordan sikre den økonomiske, faglige, pedagogiske og sosiale situasjonen for studentene i en nasjonal krise? Et viktig læringspunkt etter pandemien må være at studentenes situasjon inngår i beredskapsplaner, slutter Ragnhild Lied.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Sol Nodeland
- Det mest prekære for studentene nå, er den økonomiske situasjonen. En krisepakke må på plass, og den må treffe bredt. Vi ser tydelig at studentene er en gruppe som fort faller utenfor det sikkerhetsnettet som arbeidstakere har, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Sol Nodeland
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 375 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling8.1.2021 15:34:00 CETPressemelding

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom