YS
YS

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund. 

Kommunikasjon

Forhandlinger

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.