YS
YS

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer i våre 12 YS-forbund. 

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer i våre 12 YS-forbund.