UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Disputas 14. juni: "Forebyggende bruk av overvåkingsmetoder i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet"25.5.2021 13:28:01 CEST | Pressemelding

En ny avhandling fra Det juridiske fakultet konkluderer med at forebyggende overvåking kan rettferdiggjøres innenfor rammene av en demokratisk rettsstat. Lovgivningen må imidlertid stille opp en tydeligere norm for hvilke handlinger som kan utløse slik overvåking, og stille tydeligere krav til den dokumentasjonen som kreves for at normen er oppfylt. Avhandlingen presenterer et forslag til formulering av en slik norm.

PODKAST: - Vi trenger en offentlig samtale om hva vaksinepasset skal brukes til11.5.2021 10:37:36 CEST | Pressemelding

Hvilket vaksinepass bør vi få i Norge, og hvorfor er det slik at vi også kan miste litt frihet ved å innføre vaksinepass? Og hva med fattige land, hvordan kan rike lands vaksinasjonsprogrammer og vaksinepass påvirke dem? Disse og flere nasjonale og globale problemstillinger rundt vaksiner og vaksinepass kan du høre om i en ny podcast-episode fra Universitetsplassen, hvor professor Kristin Bergtora sandvik og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring deler sine tanker og kunnskaper rundt temaet.

Pressemelding: Jusforskere i ny blogg om trygdeskandalen8.10.2020 16:32:37 CEST | Pressemelding

Den offentlige debatten om trygdeskandalen har fulgt en rekke spor, på tvers av ulike rettsområder og i ulike nivåer i forvaltningen. Det er tatt opp en lang rekke spørsmål om forholdet mellom Norge og EU, rett og politikk, og forholdet mellom regjering og Stortinget. En så mangefasettert sak gjør det krevende å ha en god og opplyst offentlig diskusjon. Som en del av fakultetets samfunnsoppdrag vil redaktørene for bloggen samle noen av de mange trådene i saken, og nøste videre i dem.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.