Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen har omlag 18 500 studenter og vel 4 000 tilsette. Vi er sentralt plassert i byen mellom dei sju fjell, men har samstundes ein internasjonal profil med tilsette frå meir enn 80 ulike nasjonar. Universitetet i Bergen dekker dei fleste fagområder, organisert i sju fakultet med ei rekke tilhøyrande institutt og faglege senter. For å løyse dei store globale utfordringane innan bærekraft, helse, klima og fattigdom, samarbeider vi med kunnskapsinstitusjonar over heile verda.

Har du spørsmål til ei pressemelding? Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i meldinga eller kommunikasjonsavdelinga på desk@uib.no

Historisk språklov gir viktige oppgaver for UiB26.3.2021 13:34:43 CET | Pressemelding

Stortinget vedtok torsdag 25.3.21 forslaget om språklov. Loven erstatter den eksisterende målloven, men har et videre siktemål: Målet er å sikre norsk som det samfunnsbærende språket i Norge i en tid preget av globalisering og sterk påvirkning fra engelsk, samtidig som minoritetsspråkene gis en lovfestet plass. Loven slår også fast et særskilt ansvar for nynorsk som det minst brukte norske skriftspråket.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Universitetet i Bergen har omlag 18 500 studenter og vel 4 000 tilsette. Vi er sentralt plassert i byen mellom dei sju fjell, men har samstundes ein internasjonal profil med tilsette frå meir enn 80 ulike nasjonar. Universitetet i Bergen dekker dei fleste fagområder, organisert i sju fakultet med ei rekke tilhøyrande institutt og faglege senter. For å løyse dei store globale utfordringane innan bærekraft, helse, klima og fattigdom, samarbeider vi med kunnskapsinstitusjonar over heile verda.

Har du spørsmål til ei pressemelding? Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i meldinga eller kommunikasjonsavdelinga på desk@uib.no