Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen har omlag 18 500 studenter og vel 4 000 tilsette. Vi er sentralt plassert i byen mellom dei sju fjell, men har samstundes ein internasjonal profil med tilsette frå meir enn 80 ulike nasjonar. Universitetet i Bergen dekker dei fleste fagområder, organisert i sju fakultet med ei rekke tilhøyrande institutt og faglege senter. For å løyse dei store globale utfordringane innan bærekraft, helse, klima og fattigdom, samarbeider vi med kunnskapsinstitusjonar over heile verda.

Har du spørsmål til ei pressemelding? Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i meldinga eller kommunikasjonsavdelinga på desk@uib.no

Universitetet i Bergen har omlag 18 500 studenter og vel 4 000 tilsette. Vi er sentralt plassert i byen mellom dei sju fjell, men har samstundes ein internasjonal profil med tilsette frå meir enn 80 ulike nasjonar. Universitetet i Bergen dekker dei fleste fagområder, organisert i sju fakultet med ei rekke tilhøyrande institutt og faglege senter. For å løyse dei store globale utfordringane innan bærekraft, helse, klima og fattigdom, samarbeider vi med kunnskapsinstitusjonar over heile verda.

Har du spørsmål til ei pressemelding? Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i meldinga eller kommunikasjonsavdelinga på desk@uib.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye