Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CET | Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

Hvor fornøyd er du med varslingen av naturfarer som flom og jordskred?31.10.2019 13:42:07 CET | Pressemelding

NVE i samarbeid med MET har laget en brukerundersøkelse som du finner her: Brukerundersøkelse om flom- og jordskredvarsling 2019. Siste mulighet for å svare på undersøkelsen er mandag 18.11.2019. - Ved å bruke 5-10 minutter på å svare på brukerundersøkelsen vår kan du hjelpe oss med å lage bedre tjenester, sier Hervé Colleuille, som leder flom- og jordskredvarslingen i NVE. Denne undersøkelsen fokuserer på flom og jordskred forårsaket av langvarig regn, kraftig lokale regnbyger, og/eller snøsmelting. Slike naturfarer fører til skader for hundrevis av millioner kroner årlig. God beredskap og mulighet til å utføre forebyggende tiltak er viktig for å redusere skader. Dette er igjen avhengig av gode varsler som er lett forståelig for mottakerne. Samarbeid gir bedre varsler De siste årene har NVE og MET samarbeidet for å standardisere naturfarevarslene sine og gjøre disse varslene tilgjengelig for alle som ønsker varsler, på yr.no, varsom.no og også gjennom en felles abonnementsløsning på e

Vind til havs er en stor mulighet i grunn, men mange steder i Norge er det langt til bunn30.10.2019 12:00:00 CET | Pressemelding

Regjeringen har foreslått å åpne opp for å bygge havvind i nye områder. Verdens første flytende vindmølle ble bygget i Norge i 2009. Men det koster fortsatt mer å bygge ut flytende havvind enn bunnfast. Bunnfast havvind bygges ut i stor skala i Europa. Men hvor mye koster det å bygge bunnfast havvind i Norge? Og hvorfor er det dyrere i Norge enn andre steder i Europa?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.