Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Pressemeldinger
2679
Meny

I helgen kan store snøskred løsne av seg selv i Nordland og Sør-Norge2.2.2024 14:41:57 CET | Pressemelding

Et nytt lavtrykk treffer Nordland lørdag. Helgeland og Svartisen vil få kraftig vind og store nedbørsmengder som fører til at store skred kan løsne av seg selv. Også i Sør-Norge er det fare for at store skred løsner av seg selv gjennom helgen. – Det vil være ustabile forhold i fjellet i helgen. Både i Nordland og i Sør-Norge. Hard vind og mye nedbør som snø i høyden gir stor oppsamling av fokksnø i leområder. Disse fokksnøflakene kan løsne av seg selv, og noen steder føre til store skred som kan nå langt, sier vaktleder i NVE Jørgen Kvalberg NVE oppfordrer kommuner og beredskapsaktører til å forberede seg og vurdere behovet for tiltak. Dette gjelder særlig i områdene hvor det er varslet faregrad 4 - rødt nivå. Hold god avstand til skredterreng dersom du har tenkt deg ut på tur Kraftig vind opp i liten storm styrke kombinert med nedbør betyr at det ikke er gode forhold for å dra ut på tur i fjellet gjennom helgen. Hvis en likevel har tenkt seg ut er rådet fra snøskredvarslingen å holde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye