Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Veslemannen sett ovenfra (3)

Onsdag 17. oktober var NVE på toppen av fjellpartiet mannen for å dokumentere etter de siste ukenes bevegelser i partiet som kalles Veslemannen. Foto: NVE

  • Kreditering: foto: NVE
  • Rettigheter: fri bruk ved kreditering
  • BILDER | JPG
  • Last ned
Veslemannen sett ovenfra (3)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.