Nofima
Nofima

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte

Slik bidrar lakseoppdrett til utvikling av resistens hos lakselus – og slik kan det unngås10.1.2023 07:00:00 CET | Pressemelding

Forskere har konstruert en datamodell som simulerer hvordan lakselus utvikler resistens mot lusemidler som anvendes i lakseoppdrettsanlegg i Sør-Norge. Funnene deres viser at oppdrettsregioner med høy tetthet er «hotspots» for resistensutvikling hos lus. Modellen er et nytt verktøy som kan bidra til å utvikle metoder for å holde lusebestanden i sjakk og begrense risikoen for resistens, slik at effektiviteten av behandlinger holder seg over tid.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte