Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

F.v Andreas Brandvoll i Plastpiratene og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Norshipping 2019

F.v Andreas Brandvoll i Plastpiratene og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Norshipping 2019

F.v Andreas Brandvoll i Plastpiratene og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Norshipping 2019

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr