Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Presseinvitasjon: Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Kongsberg-industrien for å legge frem og få innspill til veikart 2.0 for Grønt industriløft6.11.2023 09:07:49 CET | Presseinvitasjon

Regjeringens grønne industriløft skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. På sitt besøk til Kongsberg-industrien vil næringsminister Vestre presentere det oppdaterte veikartet for Grønt industriløft, og hvordan dette påvirker Kongsberg-industrien spesielt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr