Kompetanse Norge
Kompetanse Norge

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver
(Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

 

https://www.kompetansenorge.no/

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver
(Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

 

https://www.kompetansenorge.no/