Gabler

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 65 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 120 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.

Trym Riksen ansatt som Head of Portfolio Management i Gabler20.5.2020 15:25:51 CEST | Pressemelding

Trym Riksen er ansatt som leder for porteføljeforvaltning i Gabler Investments. Han har omfattende erfaring fra finans og porteføljeforvaltning, og kommer fra Formuesforvaltning hvor han har hatt et bredt ansvarsfelt. Riksen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Tidligere har han vært sjefstrateg og investeringsdirektør i DNB, og aksje- og hedgefondsforvalter i Storebrand. Han tiltrer 1. september. – Vi er svært glade for at Trym begynner hos oss. Han har en svært relevant bakgrunn og vil styrke Gablers allerede sterke rådgivingsteam for både institusjonelle kunder og privat formuesforvaltning, sier Tor Sydnes, konserndirektør Investments i Gabler. – Gabler er et unikt selskap i norsk sammenheng innenfor uavhengig rådgivning. Det er et selskap som inngir tillit, en egenskap som er så viktig innenfor denne bransjen. Jeg er veldig glad for at denne muligheten åpnet seg, sier Trym Riksen, nyansatt leder for porteføljeforvaltning i Gabler. Kontaktinformasjon Gabler: Tor Sydne

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?6.3.2017 14:05:00 CET | Aktuelt

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene. Vi mener denne metode gir mest bærekraft i forhold til innsatsen, og samtidig bedre avkastning. Ekskluderingsmetoden Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har utviklet sin metode for etiske og miljømessige investeringer. Den er anerkjent og gir resultater. Den er også målbar og således et godt verktøy. Spesielt nå blir den miljømessige effekten god fordi industrielt kull er kommet på ekskluderingslisten. Ekskludering kan synes som en passiv tilnærming, men etikkrådet som utarbeider ekskluderingslisten arbeider svært aktivt og gjør mye «usynlig» arbeid. Ekskludering er siste utvei når andre virkemidler har

Uavhengig informasjon – fremtidens seniortiltak1.3.2017 13:00:00 CET | Blogginnlegg

NHO-direktør Kristin Skogen Lund har gjennom flere artikler i det siste oppfordret til en diskusjon med tanke på hva som er riktige seniorpolitiske tiltak. Hun mener blant annet at redusert stilling og en ekstra ferieuke ikke bør være generelle rettigheter som gis alle over 62 år. Det er vanskelig å være uenig med henne i dette. De aller fleste av dagens seniorer er unektelig friskere enn den forrige generasjonen og de lever lengre. Vi i Gabler mener det er god grunn til å diskutere hva som er riktige seniorpolitiske tiltak isolert sett – med andre ord diskutere hvilke særlige behov dagens seniorer vil ha fremover. Et behov som fremstår sterkere enn noen gang er informasjonsbehovet. Med innføring av fleksibelt uttak, endrede aldersgrenser i arbeidsmiljøloven og sterkere rett til å kreve redusert stilling stilles dagens seniorer ovenfor en rekke nye alternativer og kombinasjonsmuligheter. Mens pensjon tidligere primært var relatert til fratreden, er det nå relatert til uttak. Mens man t
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 65 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 120 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.