Gabler
Gabler

Gabler er en uavhengig aktør innen pensjon og kapitalforvaltning. Vi tilbyr uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap for offentlig og privat sektor.

Vår uavhengighet gjør at våre kunder kan være sikre på at vi gir objektive råd i tråd med kundens ambisjoner.

Gabler leverer trygge og gode pensjons- og investeringsløsninger, i tillegg til god avkastning til våre kunder. Dette gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger, gode samarbeidspartnere og fokus på ledelse.

Våre kunder består av 64 av Norges største pensjonskasser, flere av Norges ledende finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Vi etterser investeringer for 110 milliarder kroner, og våre kunder har 60 milliarder kroner investert på investeringsplattformen Gabler Performa.

Fra starten i 1988 har vi vokst til 120 ansatte, har 256 millioner kroner i omsetning, og leverer gode resultater for både kunder og eiere. Gabler er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og København, der våre dedikerte fagfolk hjelper virksomheter i hele Norge.

Gabler er en uavhengig aktør innen pensjon og kapitalforvaltning. Vi tilbyr uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap for offentlig og privat sektor.

Vår uavhengighet gjør at våre kunder kan være sikre på at vi gir objektive råd i tråd med kundens ambisjoner.

Gabler leverer trygge og gode pensjons- og investeringsløsninger, i tillegg til god avkastning til våre kunder. Dette gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger, gode samarbeidspartnere og fokus på ledelse.

Våre kunder består av 64 av Norges største pensjonskasser, flere av Norges ledende finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Vi etterser investeringer for 110 milliarder kroner, og våre kunder har 60 milliarder kroner investert på investeringsplattformen Gabler Performa.

Fra starten i 1988 har vi vokst til 120 ansatte, har 256 millioner kroner i omsetning, og leverer gode resultater for både kunder og eiere. Gabler er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og København, der våre dedikerte fagfolk hjelper virksomheter i hele Norge.