Folkets Strålevern

Folkets Strålevern har som ett av sine formål å påvirke norske politikere, og få det politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, samt endre lover og forskrifter slik at mennesker ikke utsettes for skadelige nivåer av elektromagnetisk stråling.
Folkets Strålevern har som ett av sine formål å påvirke norske politikere, og få det politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, samt endre lover og forskrifter slik at mennesker ikke utsettes for skadelige nivåer av elektromagnetisk stråling.